200 medarbejdere mødes til en dag i kulturens tegn

Bevidsthed om organisationskulturen

Kultur case. En afdeling i en stor dansk virksomhed mødtes for at blive præsenteret for – og undersøge – en række kulturelementer, som afdelingens ledelse havde identificeret som dels værende den måde, afdelingen allerede tænkte, handlede og samarbejdede på – dels som ledelsen gerne så skulle være del af kulturen fremover.

Afdelingen har en kernegruppe af medarbejdere, som gennem flere år har arbejdet sammen om et udviklingsprojekt. Inden for de seneste to år er der ansat mange nye medarbejdere, og derfor var der et behov for at sætte fokus på den del af kulturen, som man gerne ville have, fortsat var stærk fremover. 

Kulturelementer

Kulturelementerne levede i afdelingen, men ledelsen havde som noget nyt formuleret dem og givet eksempler på dem – og det var denne præcisering, som de 200 medarbejdere fik mulighed for at arbejde med en hel dag. 

I løbet af dagen udtrykte de deres bud på deres fortolkning af kulturen visuelt, musisk, filmisk og gennem den gode fortælling.

kultur

Afdelingens leder lagde rammen for dagen ved at sige: “Jeg ønsker, at vi skal have det sjovt, og jeg ønsker, vi skal udfordres ved at blive bragt ud af vores comfort zone”. 

Og dette budskab er faktisk essensen af det, der er formuleret i de nye kulturelementer. 

Mange perspektiver

Alle kunstarterne gav mulighed for at bearbejde kulturelementerne på hver sin måde.

Visuelt

Hvordan ser det ud, når vi arbejder sammen?
I en maleworkshop fik deltagerne mulighed for – sammen med en gruppe kollegaer – at male et bud på, hvordan kulturen ser ud og kunne se ud. Male-workshoppen gav mulighed for individuelt at reflektere og visuelt udtrykke kulturen i et rum, hvor der ikke skulle tales, men males.

Den gode fortælling

Hvilke eksempler kan du fortælle om, hvor kulturelementet har været i spil?

Deltagerne blev trænet i at fortælle spændende historier til hinanden, og lærte hvad det er, der gør en historie interessant og værd at lytte til. Eksemplerne på, at kulturen er i spil – og den gode personlige formidling af eksemplerne – er et stærkt værktøj i kulturarbejdet. 

Musisk

Hvordan lyder det, når vi arbejder sammen? Kan man høre os? Er vi synkrone? Har vi rytme?
Deltagerne fik mulighed for at sætte krop og stemme i spil og opleve, hvordan det kunne lade sig gøre sammen med kollegaerne. 

Filmisk

Hvordan kan vi sammen skabe en historie ud fra vores fælles fortælling?
Gruppen skulle skabe en historie sammen, skabe scenografi og optage en video. Denne opgave gav mulighed for at undersøge, om samarbejdet forgik i harmoni med kulturelementerne, men også om det var muligt at finde frem til et grupperesultat, hvor idé, historie, formidling, udtryk og timing fungerede sammen.

Glade og trætte deltagere

Et af de bedste beviser på, at deltagerne havde brugt sig selv på en anden måde end til hverdag, var, at dagen var fuld af smil og latter – men også at deltagerne var trætte. De havde brugt andre sider af sig selv end de var vant til. De havde kastet sig ud i udfordringerne med energi og gå-på-mod. Og de havde haft mulighed for at undersøge de nye kulturelementer på kryds og tværs. 

I ARTS in BUSINESS brænder vi for at fremme det nytænkende samarbejde på arbejdspladser. Vi tilbyder forløb og workshops, der inspirerer, motiverer og udvikler lederteams, afdelinger og projektgrupper.

Vores læringsteams består af en professionel kunstner og en erhvervserfaren proceskonsulent. Kunstneren bidrager med perspektiver, øvelser og historier hentet fra kunstens verden, og proceskonsulenten bidrager med processer hentet i den systemiske metode. I et levende og kvalificeret ”øvelokale” skabes der gennem involverende øvelser oplevelser, dialog og refleksion, der igen skaber nye måder at samarbejde på.

Hvis du vil vide mere: Kontakt Lene Bornemann tlf. + 45 22 40 21 80

Hvis du synes godt om dette indlæg, skulle du tilmelde dig vores nyhedsbrev der kommer ca. 6 gange om året med historier om kreativitet, ledelse, organisationsudvikling og hvad vi ellers er nysgerrige på.

LB@ARTSinBUSINESS.DK – WWW.ARTSinBUSINESS.DK – følg os på: LinkedInTwitter