Hvad betyder kulturen for arbejdspladsen?

Kultur er alt det, der er imellem mennesker. Også på arbejdet. Kulturen er summen af vores rutiner, ritualer og små indbyrdes aftaler. Det er kulturen, der bestemmer, hvordan ledere og medarbejdere opfører sig i forskellige situationer. 

Med kunsten ser vi på, hvad det er, der er imellem mennesker. Kunst påvirker mennesker. Kunst kan hjælpe os til at se med nye øjne på os selv og på de relationer, vi har til andre mennesker. 

Det er vigtigt, at alle ledere og medarbejdere er bevidste om organisationskulturen, for den bestemmer, hvordan opgaver bliver løst, og hvordan samarbejdet foregår. Så der er en direkte sammenhæng mellem kultur og resultat.

kulturen arbejdspladsen

Det, der er specielt interessant ved den opgave vi lige har løst er, at der arbejdes med at skabe bevidsthed om det dybeste lag af de grundlæggende antagelser – de tre lag, som organisationskulturens guru Edgar Schein arbejdede med: Artefakter og adfærd, værdier og normer og dybest – antagelser og normer.

Disse grundlæggende antagelser og normer er kendetegnet ved, at de er ubevidste – de er alt det, vi bare gør. 

En afdeling i et stort dansk firma valgte at lade medarbejderne arbejde med nye elementer af kulturen ved hjælp af fire forskellige kunstarter. Læs om casen her. 

Casen er et eksempel på, at ARTS in BUSINESS netop har de metoder, du kan bruge, når du ønsker at arbejde med organisationskulturen. 

På baggrund af denne gode oplevelse med at bruge kunst til at undersøge og udvikle organisationskultur, får jeg lyst til at gentage den liste med 10 evner, som man kan træne ved at arbejde kunstnerisk:

  1. Kreativitet
  2. Tillid/selvtillid
  3. Problemløsning
  4. Vedholdenhed
  5. Fokusering
  6. Non-verbal kommunikation
  7. Modtagelse af konstruktiv feedback
  8. Samarbejde
  9. Pligtopfyldelse
  10. Ansvarlighed

 Er der nogle af disse, som I har behov for at blive bedre til på din arbejdsplads?

I ARTS in BUSINESS brænder vi for at fremme det nytænkende samarbejde på arbejdspladser. Vi tilbyder forløb og workshops, der inspirerer, motiverer og udvikler lederteams, afdelinger og projektgrupper.

Vores læringsteams består af en professionel kunstner og en erhvervserfaren proceskonsulent. Kunstneren bidrager med perspektiver, øvelser og historier hentet fra kunstens verden, og proceskonsulenten bidrager med processer hentet i den systemiske metode. I et levende og kvalificeret ”øvelokale” skabes der gennem involverende øvelser oplevelser, dialog og refleksion, der igen skaber nye måder at samarbejde på.

Hvis du vil vide mere: Kontakt Lene Bornemann tlf. + 45 22 40 21 80

Hvis du synes godt om dette indlæg, skulle du tilmelde dig vores nyhedsbrev der kommer ca. 6 gange om året med historier om kreativitet, ledelse, organisationsudvikling og hvad vi ellers er nysgerrige på.

LB@ARTSinBUSINESS.DK – WWW.ARTSinBUSINESS.DK – følg os på: LinkedInTwitter