kunst som investering

Kunst som investering [3/9]

Kunst kan skabes og indarbejdes i produkter og services, hvorved de æstetiske eller oplevelsesbaserede effekter øges, og dermed øges deres værdi også. Kunst kan indkøbes og samles som en investering. Og kunst kan sælges – i form af forestillinger, arkitektur, design mv. 

Kunst skaber image

Kunst skaber image [2/9]

Virksomheder kan højne deres profilering og omdømme ved at bruge kunst aktivt. Det gøres hyppigst gennem støtte eller sponsering af kunst, og det er i høj grad op til virksomheden, hvad den får ud af denne type samarbejde. Der kan med succes udvikles sponsorater gennem samarbejder med kunstnere og ensembler og derigennem nå nogle af de andre former, der er beskrevet i modellen.

underholdning Giovanis model 1

Kunst som underholdning [1/9]

Kunst som underholdning. Vi er i felt 1 i modellen. De kunstneriske oplevelser, der afvikles, påvirker kun i lille udstrækning virksomhedens kultur, produkter og services, men har ikke den store påvirkning på udviklingen af medarbejderne. 
Oplevelsen kan være en teaterforestilling, en opera, en ballet, en koncert, en film eller en performance. Det kan også være en udstilling af billedkunst.

Hvilken værdi skaber kunst for erhverv

Hvad kan kunst egentlig gøre for arbejdslivet?

Kunst i arbejdslivet

Kunst og erhverv er to helt forskellige områder, hvor der på mange måder bliver tænkt, arbejdet og skabt resultater på vidt forskellige måder. Men heri ligger også kimen til inspiration.

En af de store gaver i arbejdet med kunst og erhverv er den mangfoldighed af muligheder, der ligger i dette møde. Men det er måske også det, der gør det så vanskeligt at være sikker på, at vi taler om nogenlunde det samme, når vi taler om kunst i erhverv.

For der er mange kunstarter med mange forskellige kunstneriske produkter og processer – og der er mange virksomheder og brancher med mange forskellige kulturer og udfordringer.

Kreativ kommunikation

10 gode råd til at bringe kunsten ind i dit arbejde med kommunikation

10 gode råd til at bringe kunsten ind i arbejdet med kommunikation:
 Giv slip – lad emnet tage magten
 Nyd arbejdet – vær glad
 Gå med det, der kommer – vær nysgerrig
 Skriv, som var du i dialog med en god ven
 Skriv først – strukturer bagefter

Fakta eller historie

Hvordan kan din kommunikation blive inspireret af kunst?

Kunst er kommunikation. Supplerende former for kommunikation, der kan formidle budskaber sanseligt. Med eller uden ord.

Kommunikation, der bevæger og berører.

Kommunikation, der kan åbne, være nysgerrig og legefuld, skabe nye perspektiver.
Kommunikation, der lægger mere vægt på spørgsmål end på svar. Hvor alt er muligt. Hvor der ingen standarder er.
Kunst er et universalt sprog, der taler til sanserne og den kreative del af hjernen.

kreativ udfordring

Udfordre din kreativitet

I disse skønne videoer bliver en række fotografer udfordret. Hvad ville du stille op med lignende udfordringer indenfor dit fagområde?

kreativ dialog

Hvordan kan du styrke din kommunikation?

“En så simpel ting som at bemærke en persons øjenfarve kan opbygge din empati”, siger Alan Alda. Han blev så nysgerrig på empati, at han begyndte at eksperimentere med sig selv.

Bevægelse styrker kreativitet

Kreativitet fra ingenting

Denne gang er det 6 fotografer der kommer til et fuldstændigt tomt lokale. De må ikke bruge rekvisitter og ikke tage selfies – og de skal altså skabe noget ud af: ingenting. Det ultimative kreative benspænd. Kreativitet behøver intet andet end dig.

Hvis du ønsker at gøre noget nyt – så begynd et ukendt sted

Hvis du ønsker at gøre noget nyt – så begynd et ukendt sted

Det er et forsøg, som er lavet af Canon i Australien. Man lader 3 fotografer udfordres af sanser, de normalt ikke bruger i forbindelse med deres fotografering. Se de fantastiske billeder, der kom ud af det og hør om deres overvejelser.