Co-creation

Co-creation og lytning

Lene Bornemann deltog for nylig i en workshop om at lytte. Workshoppen blev afholdt af Claus Springborg og er led i hans udforskning af begrebet Co-creation.

Co-creation handler om at skabe noget sammen med andre – om at arbejde med et dybt engagement og en dyb personlig involvering.

Co-creation handler om at få kontakt til en række indre ressourcer, som sætter en i stand til at handle innovativt og til at opleve personlig tilfredsstillelse og meningsfylde.

Improvisation ja og

Tør du sige ja, og…?

Det mest improviserende, som vi alle foretager os hver dag, er at tale sammen. Vi ved ikke på forhånd, hvad den anden vil sige – og vi skaber det, vi selv siger ud fra det, vi hører.

Hvis vi lægger 4 regler ned over vores samtaler, bliver de anderledes – og de bliver også mere åbne, sjovere og mere tillidsskabende.

At facilitere videndeling

At facilitere – eller at lede en videndeling

Efter at have faciliteret mange forskellige processer, er jeg nok gået hen og blevet lidt nørdet. Men jeg havde en spændende oplevelse forleden, som var meget lærerig, der lærte mig en masse om facilitering. Jeg håber, at den også kan inspirere dig.

Jeg deltog på en konference om at afholde interessante møder – hvilke mødedesign giver inspirerende møder, hvilke metoder er gode og hvordan kan disse faciliteres.

Mening, arbejdslyst

Arbejde, der giver mening, giver arbejdslyst

At udføre et arbejde, der giver mening og har et klart formål, har afgørende betydning for arbejdslysten. Når det du laver, giver mening for dig personligt, så påvirker det direkte din robusthed og dit engagement og dermed også virksomhedens værdiskabelse.

Ledelse i fremtiden

Mange af de danske arbejdspladser er i disse år inde i en helt fundamental forandring. Produktionen bliver lagt om, markedsvilkårene er under forandring, medarbejderne søger mening og deres motivation er under forandring. Det betyder meget for, hvordan ledelse skal bedrives.

Alfred Josefsen, tidligere direktør i Irma, giver i denne video en rigtig god forklaring på, hvorfor og hvordan ledelse skal udvikle sig for at skabe arbejdspladser, der understøtter medarbejdernes evne og vilje til at udvikle sig selv og virksomheden

At formulere udfordringer

Kunsten at formulere udfordringer

Sammen med Lise Damkjær, Learning4life, har jeg lavet en workshop for IDA – Ingeniørforeningen i Danmark, hvor vi arbejdede med at formulere udfordringer på en måde, der skaber motivation hos dem, der skal arbejde med udfordringen, og samtidig på en måde så formuleringen åbner for at tænke nye tanker om, hvordan opgaven kan løses.

Lene Bornemann

Facilitator giver dig bedre møder og bedre resultater

Kender du det: du har været både facilitator og mødeleder for et udviklingsmøde for din afdeling, i din ledergruppe eller for et projekt – og mødet gik godt. I kom igennem det hele, men du synes, at du var den eneste, der kom med alle idéerne, og deltagerne bidrog ikke med så meget, som du havde forventet? Eller at mødet gik godt, men du fik ikke selv mulighed for at bidrage, for du havde rigeligt at gøre med at aktivere deltagerne og holde tidsplanen?

Dialogkort om sygeplejerskers fagidentitet

Dialogkort om sygeplejerskers fagidentitet. 10 sygeplejersker har været på en fotoworkshop som ARTS in BUSINESS har afholdt i samarbejde med Dansk Sygeplejeråd, Hovedstaden. I 3 uger har sygeplejerskerne taget billeder på arbejdspladsen, hvor de har stillet skarp på de kolde og varme sider af deres fagidentitet, og det er der kommet et sæt unikke dialogkort ud af.

ARTS in BUSINESS tilbyder en afprøvet og medarbejderinvolverende metode til at udvikle dialogkort, der kan bruges i virksomhedens arbejde med at udvikle organisation og forretning.

kreativ dialog

En teaterinstruktørs bud på de gode og de dårlige relationer

I Keith Johnstones bog “Improvisation og teater” – giver han et bud på midler til at opbygge gode og dårlige relationer til andre mennesker. Han skriver: “Teater handler om forholdet mellem mennesker” – med den tilføjelse, at “teater handler for det meste om folk, der lider eller opfører sig dårligt.”

Keith Johnstone har, som en del af værktøjskassen i bogen, medtaget nogle lister, udarbejdet på baggrund af den måde af den russiske skuespiller og instruktør Konstantin Stanislavskij arbejdede på. Johnstone kalder dem “fast-food” Stanislavskij.

De er meget inspirerende at læse – og at lære af, hvad man skal eller ikke skal, hvis man vil opbygge gode relationer fx til sine kollegaer på arbejdet.

Værdien humor bliver danset, og nye oplevelser af værdien opstår i workshop

De 7 sprog enhver bør kende

De 7 sprog enhver bør kende

Det er meget almindeligt, at vi vælger 1-2 sprog ud fra årsager som, at det gør vi her, eller sådan er jeg vant til at tænke/tale. Men måden du taler på har konsekvenser for, hvilke reaktioner du får. Så her får du en mulighed for at blive mere bevidst om den lange række af muligheder, du har – og hvilken effekt dit valg har på dem, du taler med.