Spørg når der er noget du ikke ved

Bliv klogere på, hvad du kan bruge spørgsmål til

Spørgsmål har altid interesseret mig meget: At stille spørgsmål, hvordan de stilles, hvornår de stilles og hvilke der stilles. Hvis det også interesserer dig, vil jeg anbefale dig at høre denne podcast.

Intern kommunikation

På Fiji hilser de altid på hinanden

Da jeg arbejdede i Deloitte, havde vi en mødekultur, hvor de, der til daglig arbejdede på et andet kontor, gik rundt og gav hånden til de andre. De, der arbejdede på samme kontor, hilste ikke på hinanden. Om jeg kunne føle mig overset? Det kan du tro.

glad eller sur?

Hvad vælger du: at være mest glad uden grund – eller mest sur for en sikkerheds skyld?

Har du valgt om, du vil være mest glad – eller mest sur?

Hvis du ikke har valgt bevidst – så sørger din hjerne for, at du bliver mest sur. Vores hjerne er skabt til at holde os i live. Men den blev skabt i tidernes morgen, da det, vi skulle passe på, var sabeltigre, andre rovdyr og mennesker, vi ikke kendte. Og hjernen er ikke blevet omprogrammeret siden.

Har du brug for at huske noget? Tegn det!

Forskere har bevist, at hvis du har brug for at huske noget, kan det forbedre hukommelsen markant, hvis du tegner en tegning af informationen. Forskerne afprøvede tegning sat op mod en række andre kendte husketeknikker, men tegning virkede bedst i alle sammenhænge. 

tankesæt

Vil du se godt ud – eller vil du blive bedre?

Psykologiprofessor og (mindset) tankesætforsker Carol Dweck har forsket i, hvordan menneskers måde at tænke om sig selv og sine evner påvirker deres arbejdsliv. Hun taler også om, at en organisations kultur kan være præget af et bestemt tankesæt.

Improvisation ja og

Tør du improvisere?

Det mest improviserende, som vi alle foretager os hver dag, er at tale sammen. Vi ved ikke på forhånd, hvad den anden vil sige – og vi skaber det, vi selv siger ud fra det, vi hører.

Hvis vi lægger 4 improvisationsregler ned over vores samtaler, bliver de anderledes – og de bliver også mere åbne, sjovere og mere tillidsskabende.

arbejdspladsens lyd

Hvordan lytter den, der er god til at lytte? – Hvordan lytter du?

Gode lyttere stiller gode spørgsmål. Jeg blev ved den lejlighed husket på en af mine store passioner: Den gode dialog. Hvordan bliver vi endnu bedre til at kommunikere på arbejdspladsen? Og i alle de andre sammenhænge, vi er i?

En anden stor interesse er også blevet genvagt – nemlig improvisation. Det bedst dokumenterede eksempel, jeg kender, på hvad improvisationstræning kan gøre for formidling og kommunikation, er stadigvæk den træning, skuespilleren Alan Alda tilrettelægger for en gruppe videnskabsfolk. Her kan man så tydligt se, hvilken effekt træningen har på deres evne til at formidle deres stof.

positiv negativ

Forskellen på at begynde positivt eller negativt

Det er den måde, stemningen bliver sat i begyndelsen af en samtale, der bliver bestemmende for, hvad der bliver talt om. Lægges der ud med en positiv, optimistisk og inspirerende begyndelse på en samtale, vil dialogen blive motiverende, skabe bedre relationer og fremme kreativiteten, fordi vores hjerne får aktiveret det åbne mindset. Sådan er vores sociale kodeks. Vi efterligner hinanden. Så når én begynder positivt, vil de andre følge efter med en positiv vinkel på samtalen.

Tænk gør start

Tænk – gør – start

Nike har sloganet “Just do it” – og det har jeg længe brugt for at understrege, at det i de kunstneriske processer gælder om bare at gøre det i modsætning til den ofte brugte måde at arbejde på i virksomheder: Tænk, planlæg og udfør – her risikerer man nemt aldrig at nå frem til at udføre noget som helst.

Nu er der kommet en undersøgelse, der viser, at der også er andre fordele ved bare at gøre det-metoden. Den ændrer nemlig, hvordan man føler samtidig med, at den øger motivationen.

mindfulness

Hverdagens mindfulness er lige til at tage fat i

Det at være nærværende, at være til stede i det, vi gør lige her og nu, er en træning. En træning, som efterhånden gør det lettere for dig at mærke dig selv og træffe de beslutninger, som er rigtige for dig.

Få nogle nemme tips her.