De 7 sprog enhver bør kende

Det er meget almindeligt, at vi vælger 1-2 sprog ud fra årsager som, at det gør vi her, eller sådan er jeg vant til at tænke/tale. Men måden du taler på har konsekvenser for, hvilke reaktioner du får. Så her får du en mulighed for at blive mere bevidst om den lange række af muligheder, du har – og hvilken effekt dit valg har på dem, du taler med.

De 7 sprog er:

Det normative sprog

Beskriver, hvad der er normalt – og ikke normalt. Er brugbart når du skal anvise en vej. Giver tydlighed og klarhed, men med en risiko for forenkling.

“Vi er 5 % efter budgettet.”

Det kausale sprog

Beskriver årsag/virkning. Åbner for flere nuancer end det normative sprog. Kan sætte retning op for indsats og effekt i forhold til årsag og virkning. Men måske er sammenhængen ikke så entydig?

“Hvilke indsatser kan få os på budget igen?”

Det narrative sprog

Fortællinger, følelser, kriser og succeser. Giver plads til mange forståelser og mange perspektiver.  Godt til at formidle meningen med noget og til at give mulighed for at tale om følelser og oplevelser.

“Har I hørt, hvad vi gjorde, da vi sidste gang var efter budgettet og skulle nå at rette det op i løbet af en måned? Det, vi gjorde, var…”

Værdien humor bliver danset, og nye oplevelser af værdien opstår i workshop

Det anerkendende sprog

Er med til at forstå andre perspektiver og forstå andres opfattelse af virkeligheden. Gennem sin nysgerrige tilgang skabes der tillid i kommunikationen. Anerkendelse er ikke ros – men du anerkender det, der er sket, og I er interesserede i hinandens synspunkter og fagligheder.

“Hvilke gode grunde er der mon til, at vi ikke er helt i mål?”

Det værdsættende sprog

Fokuserer på det, der virker og lykkes. Et sprog, der er godt til at skabe fælles energi og fodslag. Ved at lære af det, der virker, øges chancerne for at nå det næste mål.

“Hvilke ting har gjort, at vi kun er 5 % efter budget?”

Det kritiske sprog

Fokuserer på det, der kunne være endnu bedre, eller på det der ikke blev godt nok. Du udtaler dig om det, som du mener ikke fungerer. Det kan være en adfærd eller en løsning. Det er et sprog, der arbejder med skyld, syndebukke og gør personer ansvarlige for fejl.

“Det er bare ikke godt nok. Hvordan vil I sikre, at I ikke overskrider budgettet næste gang?”

Det refleksive sprog

Du er nysgerrig og stiller spørgsmål på et overordnet plan for at finde frem til, hvad der er klogest at gøre. Forsøger at finde andres perspektiver. Kan også bruges i konfliktsituationer, og når noget er fastlåst.

“Gad vide om vores måde at budgettere på skal tages op til revision?”

Kilde: Lederweb.dk.

I ARTS in BUSINESS brænder vi for at fremme det nytænkende samarbejde på arbejdspladser. Vi tilbyder forløb og workshops, der inspirerer, motiverer og udvikler lederteams, afdelinger og projektgrupper.

Vores læringsteams består af en professionel kunstner og en erhvervserfaren proceskonsulent. Kunstneren bidrager med perspektiver, øvelser og historier hentet fra kunstens verden, og proceskonsulenten bidrager med processer hentet i den systemiske metode. I et levende og kvalificeret ”øvelokale” skabes der gennem involverende øvelser oplevelser, dialog og refleksion, der igen skaber nye måder at samarbejde på.

Hvis du vil vide mere: Kontakt Lene Bornemann tlf. + 45 22 40 21 80

Hvis du synes godt om dette indlæg, skulle du tilmelde dig vores nyhedsbrev der kommer ca. 6 gange om året med historier om kreativitet, ledelse, organisationsudvikling og hvad vi ellers er nysgerrige på.

LB@ARTSinBUSINESS.DK – WWW.ARTSinBUSINESS.DK – følg os på: LinkedInTwitter