Den kreative dialog

Den kreative dialog er en god måde at spørge og lytte på. Den sætter vores automatpilot på standby og giver kreativiteten plads. Den kreative dialog er grundlaget for godt samarbejde og kreativ idéudvikling, fordi den har fokus på nysgerrige spørgsmål og aktiv lytning. Den favner interessen for hinanden samtidig med, at den tager afsæt i den enkelte. For uden interesse for hinandens erfaringsverden: Ingen co-creation – og uden udgangspunkt i sig selv: Intet personligt engagement i arbejdet. 

Det nysgerrige spørgsmål

Du stiller nysgerrige spørgsmål, når du oprigtigt ønsker at vide mere. Når du af egen drivkraft interesserer dig for et andet menneske og ønsker at forstå, hvordan hans eller hendes verden ser ud. Du kan øve dig i at stille nysgerrige spørgsmål ved at være opmærksom på det og sætte alt ind på at forstå, føle og indleve dig i den andens måde at opfatte tingene på. Når dette er dit fokus, skaber du en forbindelse med den anden person, og I finder fælles grund. Og i stedet for at forsøge at få ret, bliver du klogere, fordi du søger den styrke, der er i den andens opfattelse. 

Den aktive lytning

De nysgerrige spørgsmål handler om at forstå den anden person og leve sig ind i en andens tankegang, og den aktive lytning går ud på at finde mening i sig selv. I første omgang må du lytte til de svar, du faktisk får. Men i stedet for at lade dig rive med, skal du reflektere over, hvordan dine egne reaktioner er på det, den anden siger. Pointen ved den aktive lytning er, at du hele tiden er opmærksom på, hvad de andre vinkler, de andre opfattelser og de andre meninger gør ved dig.

kreativ dialog

Vær kreativ på arbejdspladsen: Tænk nyt ved at spørge og lytte

Hvis I bruger den kreative dialog på jeres arbejdsplads, vil jeres ideer blive mere provokerende og spændende, end hvis I brainstormer over problemstillingen på traditionel vis. Men metoden kræver, at alle er indforstået med at give deres bidrag. De nysgerrige spørgsmål og den aktive lytning foregår i nuet og kan ikke styres. De er forudsat af, at alle i gruppen faktisk gør en indsats for at åbne sig, være nærværende og stoler på, at det fælles arbejde kan frembringe noget interessant og unikt. Men det kan være svært at få alle med på de skæve ideer, og det resulterer ofte i laveste fællesnævner, den brede middelvej, middelmådigheden.

Sådan behøver det dog ikke at være. Den kreative dialog er en måde at forholde sig til arbejdet på uden at forfalde til middelvejskonsensus. Tilgangen skaber fælles forståelse, men hilser samtidig de skæve vinkler velkomne, fordi I søger forståelse for hinandens unikke vinkler i stedet for blot at søge bred enighed. Samtidig undersøger du dine egne reaktioner på ideerne, så du ved, hvor du selv står. I må skabe et fælles rum af tryghed og nærvær, og når det lykkes, vil I opleve, at I også får fat i skjult viden hos hinanden i gruppen; viden som måske kan bruges konstruktivt i opgaven.

Hvorfor er det så svært at spørge, når det er så dejligt at blive spurgt?

Vi kan undre os over, at den simple dialog, der kræves for at samarbejde, ikke sker af sig selv, men skal sættes i gang. Men det er ikke desto mindre nødvendigt, for på de fleste arbejdspladser er samarbejdet præget af spørgsmål, der skal besvares hurtigt – med det rigtige svar. Grunden til, at ingen spørger, selvom de selv elsker at blive spurgt, er, at ingen ønsker at fremstå som uvidende. Det belønnes at have svar og paratviden, mens det at spørge og undres opfattes som enten tidskrævende eller et udtryk for, at man ikke er dygtig nok. Så øv dig i at stille spørgsmål og bryd dette mønster.

 

Fra bogen “Kreativ Fitness – træn din kreativitet”, skrevet af Lene Bornemann og Ulla Tønner – køb den her.

I ARTS in BUSINESS brænder vi for at fremme det nytænkende samarbejde på arbejdspladser. Vi tilbyder forløb og workshops, der inspirerer, motiverer og udvikler lederteams, afdelinger og projektgrupper.

Vores læringsteams består af en professionel kunstner og en erhvervserfaren proceskonsulent. Kunstneren bidrager med perspektiver, øvelser og historier hentet fra kunstens verden, og proceskonsulenten bidrager med processer hentet i den systemiske metode. I et levende og kvalificeret ”øvelokale” skabes der gennem involverende øvelser oplevelser, dialog og refleksion, der igen skaber nye måder at samarbejde på.

Hvis du vil vide mere: Kontakt Lene Bornemann tlf. + 45 22 40 21 80

Hvis du synes godt om dette indlæg, skulle du tilmelde dig vores nyhedsbrev der kommer ca. 6 gange om året med historier om kreativitet, ledelse, organisationsudvikling og hvad vi ellers er nysgerrige på.

LB@ARTSinBUSINESS.DK – WWW.ARTSinBUSINESS.DK – følg os på: LinkedInTwitter