Kundeservice Lene Bornemann

Proceskonsulentens gode spørgsmål

I ARTS in BUSINESS arbejder vi med workshop-metoder, der udvikler deltagerne (personlig udvikling) og udvikler samarbejdet mellem deltagerne (team-udvikling). Den metode, vi bruger til at skabe udvikling, er en kunstnerisk proces, der kan være med til at skabe en oplevelse, som kan være relevant for den problemstilling/det udviklingsområde, man har på arbejdspladsen. Den kunstneriske proces kan være: Skab en video, fortæl/spil en historie, mal et billede, tegn en tegning, skab et stykke musik osv.


“You don´t translate the art into the solution. But maybe the experience with the arts has a relationship with your daily life.”

– Paolo Knill

 

Når deltagerne har oplevet den kunstneriske proces, faciliteret af en professionel kunstner, stiller proceskonsulenten spørgsmål af tre omgange: 

1. Vi spørger ind til den kunstneriske proces

Deltagerne forholder sig til det, der er kommet ud af det kunstneriske produkt (fx et digt, en dans, et billede, en film). Fokus er her på deres sansninger til processen, forløbet og oplevelsen af at arbejde i en kunstnerisk ramme samt til materialet (hvis der er brugt materialer). Der spørges ind til det, der er. 

Vi ser på det fra en kunstners synsvinkel og undgår/udelader på denne måde: 

  • dybdegående psykologiske analyser
  • fortolkninger eller associationer
  • vurderinger/bedømmelser
  • symbolske fortolkninger
  • at finde mening med/mulige forklaringer på det, der sker i processen

 Disse spørgsmål er med til at sætte ord på oplevelsen (hvilket kan være vigtigt, hvis processen fx har været uden brug af ord) og giver deltagerne en større bevidsthed om det, der er foregået. 

2. Vi spørger ind til oplevelsens relation til emnet

(den problemstilling/det udviklingsområde, vi arbejder med)

Vi undersøger ved hjælp af spørgsmål, hvorledes oplevelsen kan have relation til det emne, vi arbejder med. Vi åbner for deltagernes egne bud; har oplevelsen skabt nogle nye tanker, nye ideer?

 3. Vi relaterer oplevelsen og de nye tanker til hverdagens opgaver og processer

Vi spørger fx: Hvad kan dette helt konkret betyde for det daglige arbejde; for hvordan I løser jeres opgaver? Er der noget, der med fordel kan ændres? Hvordan kan denne ændring ske? Hvornår kan det ske? Hvem påtager sig at følge ændringen til dørs? Hvad er tidsrammen? Hvad er første/næste skridt?

 Med disse tre former for spørgsmål skaber vi den form for resultater, der gør, at deltagerne oplever, at de har fået mulighed for at komme med nytænkende bud på relevante problemstillinger på arbejdspladsen. Og at der kommer noget konkret ud af indsatsen.

 Den involverende metode giver deltagerne ejerskab til forslagene og til planen for forankring og en fælles oplevelse, de kan referere til fremover. Bliver der skabt noget fysisk (et billede, en film, et digt, en historie), kan det være med til at fastholde oplevelsen.

 Se her, hvilke emner vi hidtil har afholdt workshops om.

I ARTS in BUSINESS brænder vi for at fremme det nytænkende samarbejde på arbejdspladser. Vi tilbyder forløb og workshops, der inspirerer, motiverer og udvikler lederteams, afdelinger og projektgrupper.

Vores læringsteams består af en professionel kunstner og en erhvervserfaren proceskonsulent. Kunstneren bidrager med perspektiver, øvelser og historier hentet fra kunstens verden, og proceskonsulenten bidrager med processer hentet i den systemiske metode. I et levende og kvalificeret ”øvelokale” skabes der gennem involverende øvelser oplevelser, dialog og refleksion, der igen skaber nye måder at samarbejde på.

Hvis du vil vide mere: Kontakt Lene Bornemann tlf. + 45 22 40 21 80

Hvis du synes godt om dette indlæg, skulle du tilmelde dig vores nyhedsbrev der kommer ca. 6 gange om året med historier om kreativitet, ledelse, organisationsudvikling og hvad vi ellers er nysgerrige på.

LB@ARTSinBUSINESS.DK – WWW.ARTSinBUSINESS.DK – følg os på: LinkedInTwitter