Hjernens treenighed

Jeg er meget inspireret af den nyeste hjerneforskning. Den giver en meningsfuld ramme til at forstå nogle af vores arbejdsmæssige udfordringer. De seneste erkendelser har jeg fået gennem Marianne Bentzens arbejde. Hun er psykoterapeut med speciale i psykomotorisk udviklingspsykologi.

Marianne Bentzen taler bl.a. om en tredeling af vores hjerne:

Den kropslige bevidsthed – der er den sansende, følende, ”her-og-nu” kropslige bevidsthed. Disse dele af hjernen deler vi med bl.a. krybdyrene. Her er grundlaget for vores kontaktevne kropslige rytmer, basale stemningsleje og indre stressniveau.

Relationsbevidstheden – der former vores indre billeder og vores omverdens opfattelser. Disse dele af hjernen deler vi med andre pattedyr. Her er grundlaget for vores personlighed vores evner til at danne relationer med andre mennesker, vores tidsfornemmelse, vores fantasi og vores kreativitet.

Den verbale bevidsthed – der sætter ord på det vi oplever, tænker og føler. Denne del af hjernen er unik for mennesket. Det er her grundlaget for vores selvforståelse og vores hverdagsbevidsthed er. Det er i denne del af hjernen at ”vi begriber med vores begreber”, som Steen Hildebrandt siger. Det er her det faktuelle og rationelle er lagret.

Når vi fungerer i det daglige, sker det i et samarbejde mellem disse tre bevidsthedsniveauer. Det, vi oplever, er dog, at den intensive træning af den verbale bevidsthed, undertrykker vores brug af de to andre niveauer.

Det sker f.eks. i vores uddannelsessystem – især ved de videregående uddannelser.

Det, der er specielt spændende, er at vi kan træne samarbejdet mellem de tre niveauer hele livet ved at genopbygge nye neurale netværk i hjernen.

Når vi træner ved brug af kunstneriske processer, træner vi den kropslige og den relationelle bevidsthed. Og det vi lægger meget vægt på i ARTS in BUSINESS er, at vi kobler den verbale bevidsthed på gennem refleksion og dialog, så vi træner alle tre niveauer af bevidstheden og dermed skaber en træning der er helhedsorienteret og dermed mere effektiv.