Hvad kunst kan bruges til i virksomheder?

Jeg er i evig udvikling i mine forsøg på at forklare erhvervsfolk i korte, skarpe vendinger, hvad det er kunsten kan bruges til i virksomheder. Øvelse gør mester, og jeg bliver hele tiden bedre, men jeg oplever stadig, at den, jeg taler med, begynder at se meget tom ud i ansigtet, og at blikket ryger på uendeligt.

Måske skyldes det, at den, jeg taler med, har en entydig opfattelse af, at kunst er underholdning og derfor ikke kan se kunst blive brugt i andre sammenhænge. Måske er det fordi, den, jeg taler med, alene har erfaring med sponsering – hvor udvekslingen primært handler om penge. Måske er det fordi, jeg stadig skal blive bedre til at forklare det.

Når jeg begynder at tale om kunstneriske processer, og det at arbejde søgende og udforskende, oplever jeg, at de fleste ingen erfaringer har med det.

Det kan også være fordi, der er så mange forskellige sammenhænge i virksomhederne, som kunsten kan indgå i. Måske er det fordi, kunst er en menneskelig livsytring, der i første omgang slet ikke skulle have været adskilt fra den del af menneskers liv, der finder sted på arbejdspladsen. Eller måske er det fordi, kunst er mennesker, og virksomheder er mennesker. Og måske går bestræbelsen i virkeligheden ud på, at gøre halve mennesker til hele mennesker.

Hvis du arbejder i en virksomhed: Hvordan kan jeg bedst forklare det for dig?

Hvis du arbejder i en virksomhed og har prøvet at arbejde i en kunstnerisk ramme: Hvad synes du, det gav?

Hvis du er kunstner: Hvilken forklaring, har du bedst erfaring med, virker?

I ARTS in BUSINESS brænder vi for at fremme det nytænkende samarbejde på arbejdspladser. Vi tilbyder forløb og workshops, der inspirerer, motiverer og udvikler lederteams, afdelinger og projektgrupper.

Vores læringsteams består af en professionel kunstner og en erhvervserfaren proceskonsulent. Kunstneren bidrager med perspektiver, øvelser og historier hentet fra kunstens verden, og proceskonsulenten bidrager med processer hentet i den systemiske metode. I et levende og kvalificeret ”øvelokale” skabes der gennem involverende øvelser oplevelser, dialog og refleksion, der igen skaber nye måder at samarbejde på.

Hvis du vil vide mere: Kontakt Lene Bornemann tlf. + 45 22 40 21 80

Hvis du synes godt om dette indlæg, skulle du tilmelde dig vores nyhedsbrev der kommer ca. 6 gange om året med historier om kreativitet, ledelse, organisationsudvikling og hvad vi ellers er nysgerrige på.

LB@ARTSinBUSINESS.DK – WWW.ARTSinBUSINESS.DK – følg os på: LinkedInTwitter