Kunst er kreativ kommunikation

Kunst er kreativ kommunikation. Supplerende former for kommunikation, der kan formidle budskaber sanseligt. Med eller uden ord.

Kommunikation, der bevæger og berører.

Kommunikation, der kan åbne, være nysgerrig og legefuld, skabe nye perspektiver.

Kommunikation, der lægger mere vægt på spørgsmål end på svar. Hvor alt er muligt. Hvor der ingen standarder er.

Kunst er et universalt sprog, der taler til sanserne og den kreative del af hjernen.

Kunst som kommunikation

“Med kunsten har du mulighed for at nå dit publikum. Der er ingen standarder for, hvordan kommunikationen skal foregå, eller hvordan modtageren bør opfatte den. Du rammer modtageren helt på hans eller hendes præmisser” – Monika Ritterband, kunstner og kommunikatør

Kunst som produkt

Vi kan opleve den kunst, kunstnere skaber – maleriet, teaterstykket, dansen og vi kan læse digtet.

Så vil vi opdage, at det er muligt at blive følelsesmæssig berørt – at vi kan opleve, at der opstår en åben og direkte kontakt mellem værket og os selv.

Nogle af kunstens budskaber forstår vi med hjernen, andre med hjertet, nogle med huden og måske er der nogle, som vi slet ikke kan forstå, men som lagrer sig i vores sind som en tavs viden, vi pludselig en dag kan få brug for.

Kunst som proces

En anden måde at blive inspireret af kunsten på er ved at arbejde på samme måde, som kunstnerne gør, når de skaber deres kunst.

Spørgsmålet er: Hvordan kan vi som kommunikatører tilegne os denne måde at formidle på? Ikke ved at producere kunst, men ved at arbejde anderledes med vores kommunikation for dermed at kunne formidle vores budskaber på en anden måde.

Kunst som kommunikationsredskab

I erhvervslivet er det rationelle helten. Det faktuelle, det lineære, det målbare – det kontrollerbare.

Hvad kan vi opnå, hvis kreativiteten også får en helterolle?

Hvis vi går åbne, nysgerrige og begejstrede til værks?

Hvis vi tillader os selv at følge de idéer, der opstår – ligegyldigt hvor tåbelige de virker?

Hvis vi tænker udogmatisk?

Hvis vi arbejder målbevidst frem for målrettet?

Hvis vi følger energien i det, vi arbejder med – og har mod til at følge efter og se, hvor det kan føre os hen?

Når vi skaber vores kommunikation som en sanselig oplevelse, kan vi opnå en engagerende kommunikation. En kommunikation, der vil være mere vedkommende for dem, som vi kommunikerer med, og som derfor vil blive husket bedre i længere tid.

Vores udfordring er, at vi ikke altid har ordene, at vi ikke altid har sproget og at vi ikke altid evner at tænke udenfor de rammer, vi normalt agerer efter.

Og så er det hurtigere og nemmere at gøre, som vi plejer! 

Fakta eller historie

“Hvis du giver folk fakta uden en historie, vil de forstå budskabet ud fra deres eksisterende overbevisninger. Den bedste måde at fremme en ny eller anderledes overbevisning på er ikke med fakta, men med en historie.” – Dave Gray

Kunst og kreativitet

Man behøver ikke være kunstner for at være kreativ – alle mennesker er kreative.

Du er kreativ, jeg er kreativ.

Vi kan alle bevæge og berøre hinanden.

Det er ikke nok at læse om kreativitet. Det skal prøves. Kunstnere træner i praksis med at udvikle deres udtryk, samarbejder med andre, øver og øver. Og så opstår der pludselig noget nyt; noget, der berører.

Velkommen til kommunikatørernes kreative legestue, hvor det er kunstneriske processer, der sætter gang i sansningen og nyskabelsen.

Kreativ kommunikation

I ARTS in BUSINESS brænder vi for at fremme det nytænkende samarbejde på arbejdspladser. Vi tilbyder forløb og workshops, der inspirerer, motiverer og udvikler lederteams, afdelinger og projektgrupper.

Vores læringsteams består af en professionel kunstner og en erhvervserfaren proceskonsulent. Kunstneren bidrager med perspektiver, øvelser og historier hentet fra kunstens verden, og proceskonsulenten bidrager med processer hentet i den systemiske metode. I et levende og kvalificeret ”øvelokale” skabes der gennem involverende øvelser oplevelser, dialog og refleksion, der igen skaber nye måder at samarbejde på.

Hvis du vil vide mere: Kontakt Lene Bornemann tlf. + 45 22 40 21 80

Hvis du synes godt om dette indlæg, skulle du tilmelde dig vores nyhedsbrev der kommer ca. 6 gange om året med historier om kreativitet, ledelse, organisationsudvikling og hvad vi ellers er nysgerrige på.

LB@ARTSinBUSINESS.DK – WWW.ARTSinBUSINESS.DK – følg os på: LinkedInTwitter