Hvordan kan du bruge kunst til at udvikle din virksomhed?

– kunst kan skabe værdi i din virksomhed

Mange arbejdspladser har følgende udfordringer (og sikkert mange flere): 

 • Skabe nye og bedre resultater
 • At tænke på nye måder
 • At arbejde på nye måder
 • At udvikle konkrete kompetencer (tilpasset netop deres behov)
  • Udvikle relationer og dermed bedre samarbejde
  • Udvikle ledelse, der kan understøtte forandring
  • Udvikle kommunikation – den interne og eksterne
  • Udvikle kreativitet og dermed nytænkning og innovation

Jeg har i de seneste 9 uger i nyhedsbrevet, givet en lang række cases der beskriver hvordan virksomheder har arbejdet sammen med kunstnere, for at løse nogle af disse udfordringer.

Du kan se dem her.

“Gør vi det, vi altid har gjort, får vi det, vi altid har fået.”

Naturens gang

Når I arbejder med kunst for at løse nogle af disse udfordringer, har I mulighed for at inddrage hele jeres ledelsesgruppe og alle jeres medarbejdere i arbejdet. Det giver ejerskab, flere og bedre ideer og bedre resultater.

Et bud på 12 punkter, kunstnere kan bidrage med til udvikling af virksomheder

Når jeg møder en liste over ting, andre har identificeret som det, man kan lære af kunstnere, bliver jeg altid meget nysgerrig. Senest læste jeg en liste med 12 punkter sat sammen af Tim Leberecht, som arbejder med marketing i et globalt design- og innovationsfirma. 

Han fokuserer på, hvad medarbejdere, som arbejder med innovation (=alle?), kan lære af kunstnere. 

I USA har man set, at en række af de nye store virksomheder, der arbejder efter nye principper, bliver ledet af folk med et kunstnerisk virke. Det bliver spændende, om/hvornår denne udvikling også kommer til Danmark. Samtidig ser man, at World Economic Forum har integreret kunsten og kunstnere i sine aktiviteter. 

Selv oplever jeg, at mødeindustrien i øjeblikket er meget interesseret i kunstneriske kompetencer. 

Tim Leberecht påpeger, at de to styrker, der kan skabe en forskel i innovationsarbejdet, er intuition og empati. Og ligesom kunstnere, skal innovatører udvikle en tankegang og dyrke kreative vaner for at se verden på ny og skabe noget værdifuldt nyt. 

Her er hans bud på de tankemåder og den adfærd, mange kunstnere besidder, og som de ledere og medarbejdere, der ønsker at skabe en bedre verden, med fordel kan lade sig inspirere af:

 1. Mange kunstnere søger nyt, nyt, nyt. De drives af at skabe nyt og har en umættelig appetit på at finde og skabe nye forbindelser for at opfinde og genopfinde sig selv. Kunst betyder at ændre betydningen af ting eller skabe nye betydninger. Kunstnere bruger bevidste forstyrrelser af mentale modeller og adfærdsmæssige rutiner for at skabe banebrydende nyskabelser.
 2. Mange kunstnere er humanister. Med deres skarpe øjne og høje grad af empati er de eksperter i at observere menneskeligt begær, behov – menneskelige følelser og adfærd. De studerer menneskelige sårbarheder, og de kan føle med og for andre.
 3. Mange kunstnere er håndværkere, praktikere. De tænker ved at gøre og forener hånd og hoved.
 4. Mange kunstnere står i nær kontakt med deres indre barn. De bevarer barnets unikke sans for muligheder og undren.
 5. Mange kunstnere stoler på deres intuition og med udgangspunkt i den intuition, eksperimenterer de, og ved hjælp af prototyper forsøger de at validere.
 6. Mange kunstnere kan rumme usikkerhed, tvetydigheder og åbne spørgsmål. De beskæftiger sig med ting, der ikke kan måles eller ikke let kan kvantificeres.
 7. Mange kunstnere er holistiske, tværfaglige tænkere. Kunst kan stimulere og udfordre vores forståelse af verden omkring os og i os. Kunstnere er mestre i lateral tænkning, der kan forbinde prikkerne og tage tingene ud af deres oprindelige sammenhæng.
 8. Mange kunstnere trives under begrænsninger. De er ofte nødt til at arbejde inden for meget strukturerede formater og møder knappe ressourcer med opfindsomhed og idérigdom. Ofte kan disse begrænsninger fremme det kunstneriske virke. Kunsten kan skabe maksimal værdi med minimale ressourcer.
 9. Mange kunstnere er gode storytellere. De fortæller historier med deres kunst, og ofte er de gode til at fortælle historien om deres kunst.
 10. Mange kunstnere er formidlere og er ikke mestre i universet. Mange kunstnere – malere, billedhuggere, forfattere, filminstruktører eller musikere – henter deres inspiration fra en åndelig sfære, der overskrider deres egen individuelle kreativitet og færdigheder. De kan leve med at samskabe sammen med andre mennesker. De har ikke patent på sandheden.
 11. Mange kunstnere er passionerede om deres arbejde. Det kan være svært at adskille deres liv og deres arbejde. De baserer deres ideer på dybe overbevisninger og glødende lidenskaber, altså på deres styrker. Stærke nyskabelser er et produkt af stærke overbevisninger.
 12. Mange kunstnere kæmper mod autoriteterne. De kan se de sprækker, hvor lyset kommer ind. De kommer med løsninger på problemer, fordi de ser, hvad der mangler. De ser verden, som den ikke er (men kunne være). De ser på verden med friske øjne. 

Jeg kan genkende alle de 12 egenskaber. De kunstnere fra alle kunstarter, som jeg har arbejdet sammen med, har haft mange af disse egenskaber og har handlet efter dem.

Det er de samme egenskaber, der skal til for at skabe nye forretningsmodeller, produkter, processer og services i erhvervslivet. Så lad os komme i gang …

I ARTS in BUSINESS brænder vi for at fremme det nytænkende samarbejde på arbejdspladser. Vi tilbyder forløb og workshops, der inspirerer, motiverer og udvikler lederteams, afdelinger og projektgrupper.

Vores læringsteams består af en professionel kunstner og en erhvervserfaren proceskonsulent. Kunstneren bidrager med perspektiver, øvelser og historier hentet fra kunstens verden, og proceskonsulenten bidrager med processer hentet i den systemiske metode. I et levende og kvalificeret ”øvelokale” skabes der gennem involverende øvelser oplevelser, dialog og refleksion, der igen skaber nye måder at samarbejde på.

Hvis du vil vide mere: Kontakt Lene Bornemann tlf. + 45 22 40 21 80

Hvis du synes godt om dette indlæg, skulle du tilmelde dig vores nyhedsbrev der kommer ca. 6 gange om året med historier om kreativitet, ledelse, organisationsudvikling og hvad vi ellers er nysgerrige på.

LB@ARTSinBUSINESS.DK – WWW.ARTSinBUSINESS.DK – følg os på: LinkedInTwitter