Improvisation ja og

Det tillidsfulde samarbejde – improviser

Hvad er godt samarbejde – vi prøver at arbejde efter improvisationens regler, og ser hvad der virker godt. Dette kan inspirere til en anden måde at arbejde sammen på.