Hvor meget betyder det at involvere medarbejderne?

involvering

Involver medarbejderne!

Jeg har ikke oplevet et eneste projekt, læst en eneste bog eller artikel om forandringsledelse på arbejdspladser uden, at der har været en central anbefaling: Husk, at involvere medarbejderne på et tidligt tidspunkt – ellers lykkes forandringen ikke.

Og jeg har ikke talt med en eneste kunde uden, at de har haft en intention om at involvere medarbejderne i planlægning af nye tiltag – fra strategi, over kultur-, produkt- og proces- til markedsudvikling.

I en Gartner Group-analyse fra 2007 havde man fundet ud af, at kun 33 % af alle forandringsprojekter ender med succes. Skyldtes det alene, at man ikke havde involveret medarbejderne i projekterne fra begyndelsen? Nej, der kan være andre årsager, men min erfaring viser, at hvis en medarbejder ikke kan se en fordel for sig selv af forandringen eller se sin egen rolle i en forandring, vil medarbejderen ikke fremme forandringen – og i værste fald modarbejde den.

Hvorfor sker det så ikke?

Hvorfor ser vi så gang på gang, at medarbejderne ikke bliver involverede, at medarbejderne ikke får mulighed for at bidrage med deres erfaringer til at styrke processen med nye ideer, forbedre planlægningen osv.? Involvering, der kan skabe ejerskab og fremdrift.

Jeg har oplevet, at det er nogle af disse ting, der kan stå i vejen for involvering:

  • Ledelsen har svært ved at blive enige om retningen og styrken af forandringen.
  • Når ledelsen har skitseret strategien, ser det så lovende ud, at de syntes, at der er behov for at komme i gang med det samme. Der er slet ikke tid til at involvere medarbejderne.
  • Der er ikke kutyme at involvere medarbejderne, og derfor har man ikke erfaring med at bruge metoder og processer til dette arbejde.

Men jeg har da heldigvis også haft kunder, hvor medarbejderne blev involveret på alle niveauer fra idéskabelse over planlægning til implementering. Og hvor forandringerne blev indarbejdet i de daglige rutiner efterhånden, som de var klar til det.

Hvordan involverer I medarbejderne på din arbejdsplads?

I ARTS in BUSINESS brænder vi for at fremme det nytænkende samarbejde på arbejdspladser. Vi tilbyder forløb og workshops, der inspirerer, motiverer og udvikler lederteams, afdelinger og projektgrupper.

Vores læringsteams består af en professionel kunstner og en erhvervserfaren proceskonsulent. Kunstneren bidrager med perspektiver, øvelser og historier hentet fra kunstens verden, og proceskonsulenten bidrager med processer hentet i den systemiske metode. I et levende og kvalificeret ”øvelokale” skabes der gennem involverende øvelser oplevelser, dialog og refleksion, der igen skaber nye måder at samarbejde på.

Hvis du vil vide mere: Kontakt Lene Bornemann tlf. + 45 22 40 21 80

Hvis du synes godt om dette indlæg, skulle du tilmelde dig vores nyhedsbrev der kommer ca. 6 gange om året med historier om kreativitet, ledelse, organisationsudvikling og hvad vi ellers er nysgerrige på.

LB@ARTSinBUSINESS.DK – WWW.ARTSinBUSINESS.DK – følg os på: LinkedInTwitter