Kunst, der transformerer [9/9]

– At skabe organisatoriske forandringer gennem kunst

Vi er i felt 9 i modellen. De kunstneriske oplevelser, der afvikles, påvirker i stor udstrækning virksomhedens kultur, produkter og services, og de har en stor påvirkning på udviklingen af medarbejderne.

kunst, der transformerer

Kunst kan vælges som en ledelsesmæssig metode til at skabe forandringer. Transformationen sker, når mennesker er i stand til at forandre deres holdninger, attituder og adfærd i den daglige arbejdssituation. Forandringer, der også påvirker arbejdsstedet, kulturen, indretningen, forretningsgangene og rutinerne. Gennem kunstens aktiviteter bliver medarbejderne involverede og motiverede til at skabe forandringer i deres arbejdsliv. 

Aktiviteter fra alle felter i modellen kan sættes i spil i forbindelse med tranformationen.

Case: Unilever UK

Det skal ikke være nogen hemmelighed, at jeg glæder mig så meget til den dag, hvor en af mine kunder kommer og beder mig hjælpe dem med at transformerer deres virksomhed ved hjælp af kunst.

Indtil dette sker, vil jeg fortælle om en case, der også er omtalt i Giovanni Schiumas bog. Det var Unilever i London, hvor Lever Brothers netop var blevet fusioneret med Lever Fabergé. Aktiekurserne faldt, og året var 1999. En ny strategi var lagt – den hed: Vejen til vækst. Samtidig ønskede man at arbejde med en ny fælles kultur – man syntes ikke, at der var nok kreativitet og risikovillighed i organisationen. Man ønskede mere gåpåmod, driftighed, virkelyst – de kaldte det Entreprise Culture. 

Brug af mange forskellige kunstbaserede aktiviteter

Starten var, at en del af organisationen havde taget initiativ til at blive sponsor for Tate Modern-museet i London (felt 1). Så tog en medarbejder initiativet til at grundlægge en kunstsamling (felt 3). Den næste aktivitet var at undersøge kunstens ideer (for at finde ud af, om kunst kunne skabe en værdi for dem, og på hvilken måde) (felt 7). Det blev til det projekt, der kaldes Catalyst (igangsætter/drivkraft). 

Så begyndte man at involvere medarbejderne – men med vægt på, at det var frivilligt at være en del af projektet. F.eks. lod man medarbejdere skrive en overskrift og en billedtekst til de værker, de bedst kunne lide. Dem hængte man op ved siden af billederne, og man fandt ud af, at det kom der en masse gode samtaler ud af. Det smittede af på det design- og reklamearbejde, der er en central del af virksomhedens aktivitet (felt 2). 

Det næste tiltag var at have en digter tilknyttet en udviklingsafdeling i et halvt år (felt 8). Digteren tilbød at inspirere de gruppedynamikker, der var i afdelingen og give dem forståelse for det emotionelle. Afdelingen udviklede sig til at blive en fantastisk kreativ innovationsafdeling. 

Så brugte man skuespillere til at arbejde med feedback-kulturen i virksomheden (felt 6), og der blev gennemført en række workshops, som det var frivilligt at deltage i. 

Man udviklede også indretningen af kontorer og fælles arealer (felt 5) og diskuterede, hvordan et stimulerende miljø kunne se ud. 

Man havde 5 heltidsansatte til at understøtte de forskelige afdelingers ønsker om at arbejde kunstnerisk – og styrken ved projektet blev, at det åbnede for en lang række decentrale tiltag. Ledelsesgruppen deltog i et mentorprogram, hvor de hver især blev koblet til en kulturinstitution. Det har udviklet sig til et gensidig lærings- og udviklingsforløb (felt 8). 

Brug af mange forskellige kunstarter

Det, der er så spændende ved dette projekt, er, at de brugte så mange forskellige kunstarter til at gennemgå en transformation med stor succes. 

Der blev startet med billedkunst og poesi og videreudviklet med  teater, design, film, bogbinderi….

Udbytte

I denne artikel gennemgås projektet i detaljer, og resultaterne listes op: 

  • Samarbejdet med kunsten kan løse virksomhedens problemer (fusion og mangel på virkelyst)
  • Projektet har hjulpet til at implementere og eksekvere bedre
  • Kunsten har forbedret marketingkompetencerne og samarbejdet
  • Kunsten har skabt mere fordomsfrihed (open minds)
  • Kunsten har udvidet de ansattes horisont 

Har du oplevet at en virksomheds transformation tog udgangspunkt i kunst og kunstneriske processer?

Gennemgang af modellen

Så er vi igennem de 9 felter i Giovanni Schiumas model, og jeg har beskrevet cases, der kan give dig inspiration til, hvordan du kan bruge kunst til at skabe værdi på din arbejdsplads. I næste blogindlæg vil jeg give mit bud på, hvordan vi kan komme videre ved at bruge kunsten i udviklingen af erhvervslivet. 

I Danmark har vi set alle 9 varianter brugt. Og i ARTS in BUSINESS har vi arbejdet med alle former – vi er dog mest optaget af læring og udvikling, relationer og transformation (felt 6, 8 og 9).

Introduktionsmailen, felt 1 – underholdning, felt 2 – image, felt 3 – investering, felt 4 – energi, felt 5 – omgivelser,  felt 6 – relationer, felt 7 – inspiration og felt 8 – læring og udvikling – kan du læse her.

I ARTS in BUSINESS brænder vi for at fremme det nytænkende samarbejde på arbejdspladser. Vi tilbyder forløb og workshops, der inspirerer, motiverer og udvikler lederteams, afdelinger og projektgrupper.

Vores læringsteams består af en professionel kunstner og en erhvervserfaren proceskonsulent. Kunstneren bidrager med perspektiver, øvelser og historier hentet fra kunstens verden, og proceskonsulenten bidrager med processer hentet i den systemiske metode. I et levende og kvalificeret ”øvelokale” skabes der gennem involverende øvelser oplevelser, dialog og refleksion, der igen skaber nye måder at samarbejde på.

Hvis du vil vide mere: Kontakt Lene Bornemann tlf. + 45 22 40 21 80

Hvis du synes godt om dette indlæg, skulle du tilmelde dig vores nyhedsbrev der kommer ca. 6 gange om året med historier om kreativitet, ledelse, organisationsudvikling og hvad vi ellers er nysgerrige på.

LB@ARTSinBUSINESS.DK – WWW.ARTSinBUSINESS.DK – følg os på: LinkedInTwitter