Kunst i arbejdslivet

Kunst og erhverv er to helt forskellige områder, hvor der på mange måder bliver tænkt, arbejdet og skabt resultater på vidt forskellige måder. Men heri ligger også kimen til inspiration.

En af de store gaver i arbejdet med kunst og erhverv er den mangfoldighed af muligheder, der ligger i dette møde. Men det er måske også det, der gør det så vanskeligt at være sikker på, at vi taler om nogenlunde det samme, når vi taler om kunst i erhverv.

For der er mange kunstarter med mange forskellige kunstneriske produkter og processer – og der er mange virksomheder og brancher med mange forskellige kulturer og udfordringer.

Giovanni Schiumas værdimodel

Heldigvis har en italiensk ingeniør med et kunstnerisk sind, professor Giovanni Schiuma, sat lidt system i dette kaos af muligheder. Han har udviklet en model, der beskriver 9 forskellige måder, kunst kan skabe værdi i en virksomhed på.

Modellen ser således ud:

Hvilken værdi skaber kunst for erhverv

Jeg vil i de kommende blogpost gennemgå hvert af de 9 felter og beskrive cases, der kan give dig inspiration til, hvordan du kan bruge kunst til at skabe værdi på din arbejdsplads.

Hvis du ikke kan vente med at læse mere om modellen, kan du læse om den her – så er du helt klar til at høre om casene.

Cases:
Felt 1 – kunst som undersholdning
Felt 2 – kunst skaber image
Felt 3 – Kunst som investering

 

I ARTS in BUSINESS brænder vi for at fremme det nytænkende samarbejde på arbejdspladser. Vi tilbyder forløb og workshops, der inspirerer, motiverer og udvikler lederteams, afdelinger og projektgrupper.

Vores læringsteams består af en professionel kunstner og en erhvervserfaren proceskonsulent. Kunstneren bidrager med perspektiver, øvelser og historier hentet fra kunstens verden, og proceskonsulenten bidrager med processer hentet i den systemiske metode. I et levende og kvalificeret ”øvelokale” skabes der gennem involverende øvelser oplevelser, dialog og refleksion, der igen skaber nye måder at samarbejde på.

Hvis du vil vide mere: Kontakt Lene Bornemann tlf. + 45 22 40 21 80

Hvis du synes godt om dette indlæg, skulle du tilmelde dig vores nyhedsbrev der kommer ca. 6 gange om året med historier om kreativitet, ledelse, organisationsudvikling og hvad vi ellers er nysgerrige på.

LB@ARTSinBUSINESS.DK – WWW.ARTSinBUSINESS.DK – følg os på: LinkedInTwitter