Kunst i medicinalfirma skaber fokus

Hvad gør man, når man gerne vil have sine medarbejdere til at agere efter de værdier, der er formuleret i virksomheden? Man sørger for, at de arbejder med dem. Og, hvordan gør man bedst det? Ved at give dem mulighed for at arbejde kunstnerisk med dem.

Derfor var fotograf og instruktør Peter Zeuthen og jeg mødt op til fællesdag for en afdeling på 120 medarbejdere i et dansk medicinalfirma. Vi skulle inspirere medarbejderne til at arbejde visuelt.

De var blevet bedt om at tage et billede med, der symboliserede en værdi. På dagen talte de sammen to og to om billedet, og hvad billedet udtrykte. Sammen satte de derefter en overskrift på billederne.

Efterfølgende skulle de i grupper på otte planlægge, optage og klippe videoer på to minutter om i alt fire værdier.

Videofilm om værdier

Inden gruppearbejdet blev sat i gang, inspirerede vi medarbejderne til at benytte alle mulige kunstneriske former. Dem, som skulle agere fotografer, fik undervisning i at bruge deres iPhone til at optage videoen.

Medarbejderne kastede sig ud i det, og der kom mange gode bud på en formidling af hver af de fire værdier. De kunstneriske workshops bar præg af det, vi ofte oplever: deltagerne var engagerede, fokuserede og nærværende. Atmosfæren var fyldt af grin, nye samarbejdsformer og kreative løsninger.

Samtidig med videoworkshoppen deltog deltagerne i en række gruppearbejder. Og som en af deltagerne udtrykte det: “Jeg tror, vores gruppearbejde bliver meget anderledes og bedre, nu hvor vi har lavet video sammen.”

Jeg er sikker på, at hun har ret…

Det var tydeligt, at gruppearbejdet resulterede i meget engagerede medarbejdere, megen videndeling, mange perspektiver og med en rigtig god relation mellem deltagerne.

Vil du høre mere om denne spændende case, så ring til Lene Bornemann på 22402180.

I ARTS in BUSINESS brænder vi for at fremme det nytænkende samarbejde på arbejdspladser. Vi tilbyder forløb og workshops, der inspirerer, motiverer og udvikler lederteams, afdelinger og projektgrupper.

Vores læringsteams består af en professionel kunstner og en erhvervserfaren proceskonsulent. Kunstneren bidrager med perspektiver, øvelser og historier hentet fra kunstens verden, og proceskonsulenten bidrager med processer hentet i den systemiske metode. I et levende og kvalificeret ”øvelokale” skabes der gennem involverende øvelser oplevelser, dialog og refleksion, der igen skaber nye måder at samarbejde på.

Hvis du vil vide mere: Kontakt Lene Bornemann tlf. + 45 22 40 21 80

Hvis du synes godt om dette indlæg, skulle du tilmelde dig vores nyhedsbrev der kommer ca. 6 gange om året med historier om kreativitet, ledelse, organisationsudvikling og hvad vi ellers er nysgerrige på.

LB@ARTSinBUSINESS.DK – WWW.ARTSinBUSINESS.DK – følg os på: LinkedInTwitter