Kunst skaber omgivelser [5/9]

At skabe en kunstbaseret atmosfære i virksomheden

Vi er i felt 5 i modellen. De kunstneriske oplevelser, der afvikles, påvirker i en vis udstrækning virksomhedens kultur, produkter og services og har også en vis påvirkning på udviklingen af medarbejderne.

Skabe omgivelser

At have kunstværker i virksomhedens domicil, kan skabe en helt unik atmosfære og kultur i virksomheden. Den kan fremme samtale, motivation og tilfredshed, og især på vidensarbejdspladser kan kunst påvirke arbejdets kvalitet.

Case Novo Nordisk

“Kunsten skifter hele tiden regler og animerer til nytænkning. God kunst rummer noget, som man aldrig bliver færdig med. Noget mærkeligt. Noget uudgrundeligt.”

– Mads Øvlisen

Mads Øvlisen var administrerende direktør i Novo Nordisk fra 1981 til 2000. I den tid indkøbte han kunst, som han placerede rundt om i virksomheden, og der går historier om, at han selv byttede rundt på værkerne for at skabe passende forstyrrelser. 

“Jeg ville gerne have, at folk blev provokeret af kunsten. At de vågnede op og spurgte til værkerne,” har han sagt. 

Ifølge Mads Øvlisen skulle kunsten få folk til at stoppe op og tænke – og han brugte bevidst kunsten til kommunikation, altså som et ledelsesværktøj. 

Da Mads Øvlisen en gang blev spurgt, om der i hans øjne er en parallel mellem videnskabelig forskning og kunstneriske eksperimenter, svarede han: 

“Ja, det mener jeg, der er. Den søgende og udviklende forsker og den søgende og udviklende kunstner leder bestandigt efter grænser, som de gerne vil bryde for at undersøge, hvad der ligger bag horisonten. De gør op med det etablerede eller stiller spørgsmål til det. Denne leden efter svar og spørgsmål, tror jeg, er fælles. Disciplinært udvikler de sig naturligvis meget forskelligt. Men fælles for begge discipliner er en manglende tilfredshed med tingenes tilstand, med status quo. De vil begge videre. De vil begge vide mere. 

Pointen er, at man skal blive ved med at se. Jeg gjorde ikke noget særligt for, at medarbejderne skulle kunne lide den indkøbte kunst. Jeg hængte den bare op som en kommentar til den situation, virksomheden befandt sig i for at demonstrere, at hvis vi blev ved med at gøre det, som alle andre gør, så kommer vi ingen vegne. Vi var nødt til at tænke anderledes og som før nævnt også begå fejl.”

Læs mere her

Kreative rum

For 10-15 år siden blev der indrettet en række kunstneriske innovationsrum i en række virksomheder:

Kulturministeriet

I 2006 blev forkontoret i Kulturministeriet i Nybrogade i København indrettet kunstnerisk.

Det blå rum hos Teknologisk Institut

var et møde- og kursuslokale på 150 m2. Kunderne var primært store virksomheder og organisationer, som enten skulle bruge rummet til hardcore idéudvikling eller til at træne tænkning; fra vanetænkning til kreativ tænkning.

Rummet, som var badet i blåt lys, havde en række rekvisitter til rådighed: bolde, modellervoks, parykker, bordplader, stole og podier, som brugerne selv indrettede med i forhold til, hvad de skulle bruge rummet til. Efter devisen, at det kan være frugtbart at vende tingene på hovedet, var himlen malet gulvet.

Lys, dufte, lyde, forskellige overflader og smag skulle understøtte den kreative proces.

Bo Kryger, som har arbejdet i lokalet, har skrevet i sin bog om mødeledelse: “… gæster, der kommer på besøg, bliver meget inspireret, mens vi, der arbejdede der hver dag, næsten ikke lagde mærke til den unikke indretning”. Rummet blev nedlagt i forbindelse med at afdelingen flyttede. Nu har TI indrettet et FabLab – et såkaldt Makerspace med 3D printere, laserskæring mv. Grundideen er, at man får nye ideer gennem at skabe noget konkret – samme grundidé som mange kunstarter bruger. FabLab er åbent for private personer med en idé 2 dage om ugen. Se mere om det her  

Colon hos Coloplast

er udviklet i samarbejde mellem Bosch & Fjord og Coloplasts medarbejdere. Rummet samler daglige funktioner som at drikke kaffe, holde møde eller slappe af. Se billeder her  

MindLab hos Erhvervsministeriet

er også udviklet af Bosch & Fjord.

Resultatet er et ellipseformet mødelokale uden hjørner og skillevægge med runde huller. Rummets identitet skabes af brugerne, der løbende kan omarrangere de fysiske omgivelser og skabe nye arbejdsstationer ved hjælp af skillevægge på hjul og flytbare lamper. Se et billede her  

Har du nogen erfaringer med at skabe en kunstbaseret atmosfære på din arbejdsplads? Hvordan virker det på jer, der arbejder der? 

Gennemgang af modellen

Jeg vil i de kommende uger gennemgå resten af de 9 felter og beskrive cases, der kan give dig inspiration til, hvordan du kan bruge kunst til at skabe værdi på din arbejdsplads. 

Den næste kommer på mailen i næste uge. Introduktionsmailen, felt 1 – underholdning, felt 2 – image, felt 3 – investering, felt 4 energi  kan du læse her.

Hvis du ikke kan vente med at læse mere om modellen, kan du læse om den her – så er du helt klar til at høre om casene.

 

I ARTS in BUSINESS brænder vi for at fremme det nytænkende samarbejde på arbejdspladser. Vi tilbyder forløb og workshops, der inspirerer, motiverer og udvikler lederteams, afdelinger og projektgrupper.

Vores læringsteams består af en professionel kunstner og en erhvervserfaren proceskonsulent. Kunstneren bidrager med perspektiver, øvelser og historier hentet fra kunstens verden, og proceskonsulenten bidrager med processer hentet i den systemiske metode. I et levende og kvalificeret ”øvelokale” skabes der gennem involverende øvelser oplevelser, dialog og refleksion, der igen skaber nye måder at samarbejde på.

Hvis du vil vide mere: Kontakt Lene Bornemann tlf. + 45 22 40 21 80

Hvis du synes godt om dette indlæg, skulle du tilmelde dig vores nyhedsbrev der kommer ca. 6 gange om året med historier om kreativitet, ledelse, organisationsudvikling og hvad vi ellers er nysgerrige på.

LB@ARTSinBUSINESS.DK – WWW.ARTSinBUSINESS.DK – følg os på: LinkedInTwitter