Kunst som inspiration [7/9]

Vi er i felt 7 i modellen. De kunstneriske oplevelser, der afvikles, påvirker kun i lille udstrækning virksomhedens kultur, produkter og services, men de har en stor påvirkning på udviklingen af medarbejderne.

Kunst som inspiration

Kunstneriske aktiviteter kan bruges som et inspirationshåndtag, der kan føre til personlig refleksion og nye erkendelser, der kan medføre forandring i adfærd og tankemåder. Gennem kunsten bliver man i stand til at se på sig selv med nye øjne, og det kan skabe basis for refleksioner om meningen med livet, hvem man er og hvem man gerne vil være. Nogle erkendelser, der udvikler de personlige attituder, men også tilgangen til organisationen og arbejdsopgaverne.

Inspirationen kan være dobbelt: De kunstneriske aktiviteter har evnen til at inspirere ved at berøre følelserne og samtidig sætte læringsbaserede processer i gang, der kan skabe refleksion. Kunsten stiller metafor og analogier til rådighed til at udforske og fortolke virkeligheden for på den måde at erkende nye helhedsopfattelser. 

Det er især inspirerende at høre, hvorledes kunstneren arbejder kunstnerisk med de forskellige kunstarter. Hvordan og hvor meget kunstneren planlægger arbejdet inden, der begyndes. Hvordan aftaler indgås, hvis flere kunstnere arbejder sammen. Hvor der meget afprøves på forhånd – og hvor meget der improviseres. Hvem, der leder og hvordan. I hvor stor udstrækning det er muligt for den enkelte at bidrage med ideer. Om der holdes generalprøve.


Case: Hvilken inspiration kan en bank få fra et jazzband?

Kenneth Agerholm, der spiller trombone i Pierre Dørge & New Jungle Orchestra, var ude at tale om innovation med lederen af en stor banks arbitrageafdeling.

Lederen af afdelingen ønskede, at hans medarbejdere var mere innovative i de perioder, hvor de lavede de store handler – altså i deres peak-perioder.

Kenneth bemærkede, at medarbejderne sad og læste aviser og surfede på nettet på det tidspunkt, hvor mødet blev holdt, og hvor der var stille på børsmarkedet. Lederen af afdelingen fortalte, at det var almindeligt for afdelingen, at der nogle gange er meget travlt, og så arbejdes der hårdt og længe – mens medarbejderne slapper af med forskellige medier, når der ikke er travlt.

Kenneth fortalte, at orkestrets liv også er præget af stor travlhed (koncerterne), men at orkestret almindeligvis bruger perioderne mellem koncerterne til at udvikle orkestret. Koncerterne bliver evaluerede, instrumentet øvet, samspillet trænet og nye numre indstuderet.

Arbitrageafdelingens leder gav udtryk for at han fik lidt at tænke over …

 

Case: Hvilken inspiration kan man få fra dansehistorien?

Vi indledte en workshop om innovation for en kunde med en historisk gennemgang af dansens udvikling gennem de seneste århundreder. Dette foredrag blev holdt af en kunsthistoriker og blev understøttet med en række billeder og videoer. 

Især kan jeg huske beskrivelsen af, hvilket gennembrud der var for dansen og for dens udbredelse, at man omkring år 1700 opfandt en måde at skrive koreografien ned på. Når man kunne fastholde trinene på papiret, var det muligt at danse samme forestilling mange steder samtidigt – uafhængigt af om den, der havde udviklet balletten oprindeligt, var til stede.

Men den nedskrevne koreografi stod ikke i vejen for at en lang række andre måder at danse på – alene eller i grupper – uden brug af nedskrivning. Og i dag formidles danse via video. Den dans, du udvikler i dag, kan i morgen blive danset af en danser i Brasilien.

Foredraget gav deltagerne et indtryk af den innovation, der var sket indenfor dansens verden – til inspiration for deres egen innovationsproces.

 

Case: Generalprøve

Noget af det kunstneriske, der har virket mest inspirerende på mig, var, da jeg på et tidspunkt talte med nogle teaterfolk om det at holde generalprøve. Det at gennemløbe en stor, vigtig præsentation for sig selv – eller for et særligt indbudt publikum, inden den skulle holdes, havde jeg aldrig praktiseret. Det inspirerede mig til at gøre det til en del af min forberedelse, at jeg holder præsentationen eller foredraget for en udvalgt kreds af personer jeg er tryg ved og som kan give mig konstruktiv kritik – inden jeg skal holde det første gang. Det hjælper mig også til at få en god fornemmelse af tiden.

 

På hvilke måder har du brugt inspiration fra kunstens verden i dit arbejdsliv?


Gennemgang af modellen

Jeg vil i de kommende uger gennemgå de to sidste af de 9 felter og beskrive cases, der kan give dig inspiration til, hvordan du kan bruge kunst til at skabe værdi på din arbejdsplads. 

Den næste kommer på mailen i næste uge. Introduktionsmailen, felt 1 – underholdning, felt 2 – image, felt 3 – investering, felt 4 – energi og felt 5 – omgivelser,  felt 6 – relationer kan du læse her.

Hvis du ikke kan vente med at læse mere om modellen, kan du læse om den her – så er du helt klar til at høre mere om casene

 

I ARTS in BUSINESS brænder vi for at fremme det nytænkende samarbejde på arbejdspladser. Vi tilbyder forløb og workshops, der inspirerer, motiverer og udvikler lederteams, afdelinger og projektgrupper.

Vores læringsteams består af en professionel kunstner og en erhvervserfaren proceskonsulent. Kunstneren bidrager med perspektiver, øvelser og historier hentet fra kunstens verden, og proceskonsulenten bidrager med processer hentet i den systemiske metode. I et levende og kvalificeret ”øvelokale” skabes der gennem involverende øvelser oplevelser, dialog og refleksion, der igen skaber nye måder at samarbejde på.

Hvis du vil vide mere: Kontakt Lene Bornemann tlf. + 45 22 40 21 80

Hvis du synes godt om dette indlæg, skulle du tilmelde dig vores nyhedsbrev der kommer ca. 6 gange om året med historier om kreativitet, ledelse, organisationsudvikling og hvad vi ellers er nysgerrige på.

LB@ARTSinBUSINESS.DK – WWW.ARTSinBUSINESS.DK – følg os på: LinkedInTwitter