Kunst som inspiration

Kunst har længe inspireret mig. Til at skabe nyt. Til at gøre ting anderledes. Til at lære mig selv bedre at kende. Til at skabe bedre relationer til andre.

Jeg finder hele tiden nye vinkler på, hvorfor kunsten er så vigtig for os mennesker. Og det er også sket her på det seneste.

Traditionelt bliver kunst brugt som underholdning. Men det, som inspirerer mig mest, er at prøve at arbejde, som kunstnere arbejder. Hvad er det for processer, hvad tænker de om det, de laver, hvad er vigtigt, når de samarbejder? Hvad er det for andre ting, der er i spil i de kunstneriske processer, end der er i erhvervsmæssigt arbejde?

Kunst som inspiration

Kunsten er iscenesættelse af vores sanser og følelser – og sansning og forståelse er knyttet tæt sammen. Det oplever jeg, når jeg er ude på arbejdspladser for at facilitere workshops. Jeg ser, at deltagerne bliver engagerede, fokuserede, legesyge og idérige, når de får mulighed for fx at optage en video sammen med deres kolleger. Stemningen letter, latteren ruller, idéerne bobler – og opgaven løses indenfor den givne ramme med stor idérigdom og til tiden.

Og det samme skete på en stor konference i Barcelona – så det er nok almen menneskeligt.

De forskellige kunstarter er for mig at se grundlæggende menneskelige livsytringer. Og forleden hørte jeg en forklaring på, hvordan musik og sang er en livsytring. På et meget tidligt tidspunkt i menneskets udvikling var den måde, vi kommunikerede på, en sammenhængende mængde lyde. Senere skabtes sproget der blev udtalt ét ord ad gangen, mens de de mere sammenhængende lyde blev grundlaget for musik. En fantastisk historie.

Ken Robinson taler om kunsten som en mulighed for at udtrykke vores indre verden og skabe bevidsthed om vores sanser og følelser. Denne bevidsthed udvikles gennem fordybelse og nærvær. For at noget kan få betydning, må vi kunne mærke det.

Empati er grundlaget for vores fællesskaber. Hvis vi ikke kender vores egne følelser, kan vi ikke anerkende andres. Jo bedre vi kender vores egne reaktioner, jo mere robuste er vi. Men hvis vi ikke er bevidste om vores følelser, kan vi ikke håndtere fx dårlig ledelse.

Kunsten kan hjælpe os til at blive klogere på os selv og andre. Og til en hel masse andet, som jeg glæder mig til at blive inspireret til hen ad vejen…

I ARTS in BUSINESS brænder vi for at fremme det nytænkende samarbejde på arbejdspladser. Vi tilbyder forløb og workshops, der inspirerer, motiverer og udvikler lederteams, afdelinger og projektgrupper.

Vores læringsteams består af en professionel kunstner og en erhvervserfaren proceskonsulent. Kunstneren bidrager med perspektiver, øvelser og historier hentet fra kunstens verden, og proceskonsulenten bidrager med processer hentet i den systemiske metode. I et levende og kvalificeret ”øvelokale” skabes der gennem involverende øvelser oplevelser, dialog og refleksion, der igen skaber nye måder at samarbejde på.

Hvis du vil vide mere: Kontakt Lene Bornemann tlf. + 45 22 40 21 80

Hvis du synes godt om dette indlæg, skulle du tilmelde dig vores nyhedsbrev der kommer ca. 6 gange om året med historier om kreativitet, ledelse, organisationsudvikling og hvad vi ellers er nysgerrige på.

LB@ARTSinBUSINESS.DK – WWW.ARTSinBUSINESS.DK – følg os på: LinkedInTwitter