Kunst til at skabe relationer [6/9]

Vi er i felt 6 i modellen. De kunstneriske oplevelser, der afvikles, påvirker i stor udstrækning virksomhedens kultur, produkter og services og har en vis påvirkning på udviklingen af medarbejderne.

kunst skaber relationer

Kunst skaber relationer. Kunstneriske aktiviteter kan være med til at styrke medarbejdernes relationelle kompetencer og dermed både samarbejdet i virksomheden og samarbejdet med de eksterne interessenter. Kunstneriske aktiviteter kan fx bidrage til at opbygge teams i virksomheden. At bruge kunstneriske processer er en meget effektiv måde at få mennesker til at kommunikere og samarbejde på tværs af faglighed, sprog, kultur og organisatoriske placering. 

Case Kirurgisk Afdeling, Sjællands Universitetshospital, Køge og Roskilde

Kirurgisk Afdeling har én ledelse, men er opdelt i 6 afsnit fordelt på 2 hospitaler. Vi skulle arbejde på at skabe en fælles opfattelse af de centrale værdier blandt sygeplejerskerne for dermed at udvikle og styrke deres faglige identitet. Og denne case er et eksempel på at kunst skaber relationer.

Kunst skaber relationer

Udbyttet

Forløbet gav sygeplejerskerne mulighed for at fortælle andre om deres daglige arbejde – i billeder og ord. Deltagerne tog selv billeder af deres hverdag, og billederne blev brug til at tænke, forstå, fortælle og kommunikere med. 

Fortællingerne lå til grund for de værdier, der blev valgt som de centrale. 

Der var stor tilfredshed blandt de deltagende sygeplejersker, og især glædede det, at:

“Vi fik sat ord på vores dagligdag, fik beskrevet de situationer, vi står i. Sygeplejen er meget implicit. Det er udviklende at sætte ord på.”

“Vi fik genopfrisket betydningen/vigtigheden af faget. Samarbejdet blev udviklet. Et anderledes initiativ.”

“Man kommer til at se sit arbejde fra en anden vinkel. Det har været spændende at arbejde på en ny/kreativ måde.”

Og med nogle interessante sideeffekter, så som:

  • Stolthed over at være sygeplejerske. Glæde over sit job.
  • Nye bekendtskaber i form af kollegaer fra andre afsnit.
  • Ny viden om de andre afsnit, og hvilket arbejde der udføres der. 

Læs casen om den kunstneriske proces, vi arbejdede med i dette projekt.

Case Skatteministeriet

En række ministerier ville gerne undersøge, om de kunne arbejde mere og bedre sammen om innovation. På initiativ af Skatteministeriet designede vi en heldags workshop for 15 medarbejdere fra 6 forskellige ministerier. 

kunst skaber relationer

Udbyttet

Workshoppen gav deltagerne en mulighed for at afprøve et konkret innovativt samarbejde, inden de skulle beslutte, om de kunne og ville arbejde mere sammen om innovation. De fik en mulighed for helt konkret at opleve, hvordan det er at arbejde sammen, og hvilken tilgang til samarbejdet de hver især havde. Det fik de ved at diskutere, forhandle eller forestille sig, hvordan det kunne blive. 

Workshoppen har givet deltagerne en indsigt i samarbejdets fordele og faldgrupper – en indsigt, det ellers kunne have taget mange måneder at opnå. Denne case er endnu et eksempel på at kunst skaber relationer.

Fra evalueringen

“Vi fik nogle gode metoder til at arbejde med innovation – det blev synligt på en god måde, at det at arbejde sammen forbedrer outputtet.” 

“At kunstneriske processer er gode til at skabe relationer, skabe viden (og ikke kun videndeling), externalisere (skubber problemstillingen væk fra den enkelte) og bygger tillid.” 

“Nu kender jeg dem, og vi er blevet enige om at arbejde videre sammen.” 

Læs om den kunstneriske proces vi arbejdede med

Case fra medicinalfirma

Hvad gør man, når man gerne vil have sine medarbejdere til at agere efter de værdier, der er formuleret i virksomheden? Man sørger for, at de arbejder med dem. Og hvordan gør man bedst det? Ved at give dem mulighed for at arbejde kunstnerisk med dem.

Derfor var fotograf og instruktør Peter Zeuthen og Lene Bornemann mødt op til fællesdag for en afdeling på 120 medarbejdere i et dansk medicinalfirma. Vi skulle inspirere medarbejderne til at arbejde visuelt. 

kunst skaber relationer

De var blevet bedt om at tage et billede med, der symboliserede en værdi for dem. På dagen talte de sammen to og to om billedet, og hvad billedet udtrykte. Sammen satte de derefter en overskrift på billederne. 

Efterfølgende skulle de i grupper på otte planlægge, optage og klippe videoer på to minutter om i alt fire værdier. 

Inden gruppearbejdet blev sat i gang, inspirerede vi medarbejderne til at benytte alle mulige kunstneriske former. De, som skulle agere fotografer, fik undervisning i at bruge deres iPhone til at optage videoen. 

Medarbejderne kastede sig ud i det, og der kom mange gode bud på en formidling af hver af de fire værdier. De kunstneriske workshops bar præg af det, vi ofte oplever: deltagerne var engagerede, fokuserede og nærværende. Atmosfæren var fyldt af grin, nye samarbejdsformer og kreative løsninger.

Samtidig med videoworkshoppen deltog deltagerne i en række gruppearbejder. Og som en af deltagerne udtrykte det: “Jeg tror, vores gruppearbejde bliver meget anderledes og bedre, nu hvor vi har lavet video sammen.” 

Jeg er sikker på, at hun har ret … for kunst skaber relationer. På nye niveauer.

Det var tydeligt, at gruppearbejdet resulterede i meget engagerede medarbejdere, megen videndeling, mange perspektiver og med en rigtig god relation mellem deltagerne. 

Hvilke erfaringer har du med at udvikle relationer gennem kunstneriske processer?  

Gennemgang af modellen 

Jeg vil i de kommende uger gennemgå resten af de 9 felter og beskrive cases, der kan give dig inspiration til, hvordan du kan bruge kunst til at skabe værdi på din arbejdsplads. 

Den næste kommer  i næste uge. Introduktionen, felt 1 – underholdning, felt 2 – image, felt 3 – investering, felt 4 – energi og felt 5 omgivelser  kan du læse her.

Hvis du ikke kan vente med at læse mere om modellen, kan du læse om den her – så er du helt klar til at høre om casene

I ARTS in BUSINESS brænder vi for at fremme det nytænkende samarbejde på arbejdspladser. Vi tilbyder forløb og workshops, der inspirerer, motiverer og udvikler lederteams, afdelinger og projektgrupper.

Vores læringsteams består af en professionel kunstner og en erhvervserfaren proceskonsulent. Kunstneren bidrager med perspektiver, øvelser og historier hentet fra kunstens verden, og proceskonsulenten bidrager med processer hentet i den systemiske metode. I et levende og kvalificeret ”øvelokale” skabes der gennem involverende øvelser oplevelser, dialog og refleksion, der igen skaber nye måder at samarbejde på.

Hvis du vil vide mere: Kontakt Lene Bornemann tlf. + 45 22 40 21 80

Hvis du synes godt om dette indlæg, skulle du tilmelde dig vores nyhedsbrev der kommer ca. 6 gange om året med historier om kreativitet, ledelse, organisationsudvikling og hvad vi ellers er nysgerrige på.

LB@ARTSinBUSINESS.DK – WWW.ARTSinBUSINESS.DK – følg os på: LinkedInTwitter