Hvad kan du lære af kunsten?

Jeg vil så gerne vise dig, at du kan hente inspiration til at tænke og handle på nye måder ved at se på, hvordan kunstnere tænker og arbejder.

 

“Jeg ved først, hvad jeg selv tænker og gør, når jeg ser andre tænke og gøre noget andet.”

                                                                                       – Lene Bornemann

 

Det abstrakte bliver konkret

På arbejdspladsen udveksler du viden og holdninger på et abstrakt niveau i rigtig mange sammenhænge. Det gør du fx ved at forsøge at overbevise dine kollegaer om at se på problemet og løsningsmodellen på samme måde, som du selv gør. Hvis I alene arbejder med ord og på et højt abstraktionsniveau, er der en større risiko for, at I taler forbi hinanden, og at formen kommer til at spille en større rolle end indholdet.

Hvis I derimod bruger kunstneriske processer – og arbejder med at udtrykke jer kunstnerisk, fx med tegning, fotografering, kreativ skrivning eller poesi, får I noget helt konkret at tale ud fra. Det er muligt at se sammen på fx en tegning, hvor tanker får et helt konkret udtryk. Det åbner for, at andre kan give deres opfattelse af, hvad de ser, og dermed kan en helt anden form for dialog udspille sig. 

Det bedømmelsesfri rum

Den rationelle tænkning er baseret på dikotomier: ja/nej, rigtigt/forkert, sort/hvidt, sandt/falsk. Når du arbejder kunstnerisk, skaber du mulighed for at arbejde på en måde, hvor bedømmelser kan undgås. Måske kender du allerede udtrykkene det bedømmelsesfrie rum og at sætte meningsmaskinen ud af spil.

I det bedømmelsesfrie rum skaber du rum for nye ideer og nye tanker. I det bedømmelsesfrie rum skaber du den tryghed, der gør, at alle i rummet kan folde sig ud – med nye ideer og med anderledes adfærd uden, at det har uhensigtsmæssige konsekvenser.

The Appreciative Eye – led efter det du kan lide, det du synes er smukt

The Appreciative Eye er et begreb fra malerkunstens verden, hvor du som beskuer af fx et maleri bevidst leder efter det skønne og værdifulde i stedet for at finde fejl og mangler. Du danner en kikkert med din ene hånd, sætter den for øjet og lukker det andet øje. Med “kikkerten” indrammer du maleriets detaljer med fokus på at finde det sublime; det du godt kan lide, det der gør dig nysgerrig. 

Når du betragter med The Appreciative Eye, udelukker du dine fordomme og undgår, at de forudfattede meninger stiller sig i vejen for din oplevelse. Automatpiloten bliver slået fra, og du tvinges til at se på maleriet fra et andet ståsted. Fra nu’et. Og respektere det, du ser. Ordet respekt betyder “at se igen” (re=igen og spekt=se).

Synsvinklen er væsentlig forskellig fra det, vi desværre ofte gør, når vi betragter et maleri: Ser efter dets fejl og mangler; det vi ikke forstår, det som er grimt og ubegribeligt.

Nogle gange er det også den negative synsvinkel, der kendetegner tilgangen til opgaveløsninger og samarbejde på en arbejdsplads. Du kan med fordel tage The Appreciative Eye med dig i arbejdslivet; tage “kikkerten” op for øjet og fokusere på det sublime og det værdifulde i præcis denne arbejdsopgave eller det værdifulde hos præcis denne kollega. På det der fungerer. Med udgangspunkt i disse erfaringer kan du få endnu mere til at fungere. 

Kunstneriske udtryk skaber nye linser og metaforer

Ved at inddrage kunstneriske udtryk i dit faglige arbejde, får du inspiration til at trække en række metaforer ind, der kan være med til, at opgaverne kan ses på en anderledes måde. 

Når viden om en virksomhed bliver formidlet, bliver organisationen ofte omtalt som en maskine eller som en hær. Men hvad sker der, hvis du taler om virksomheden som en hjerne, et edderkoppespind, et landskab eller et jazzband? 

Lad os berige dit arbejdsliv

ARTS in BUSINESS arbejder netop med, hvordan medarbejderne med udgangspunkt i kunstneriske metoder kan vælge at se tingene på en ny måde. Give arbejdet nyt indhold – ved at flytte ståsted fremfor at flytte fokus. Nogle gange skal du bare dreje hovedet lidt; du behøver ikke altid at tage store skridt.

I ARTS in BUSINESS brænder vi for at fremme det nytænkende samarbejde på arbejdspladser. Vi tilbyder forløb og workshops, der inspirerer, motiverer og udvikler lederteams, afdelinger og projektgrupper.

Vores læringsteams består af en professionel kunstner og en erhvervserfaren proceskonsulent. Kunstneren bidrager med perspektiver, øvelser og historier hentet fra kunstens verden, og proceskonsulenten bidrager med processer hentet i den systemiske metode. I et levende og kvalificeret ”øvelokale” skabes der gennem involverende øvelser oplevelser, dialog og refleksion, der igen skaber nye måder at samarbejde på.

Hvis du vil vide mere: Kontakt Lene Bornemann tlf. + 45 22 40 21 80

Hvis du synes godt om dette indlæg, skulle du tilmelde dig vores nyhedsbrev der kommer ca. 6 gange om året med historier om kreativitet, ledelse, organisationsudvikling og hvad vi ellers er nysgerrige på.

LB@ARTSinBUSINESS.DK – WWW.ARTSinBUSINESS.DK – følg os på: LinkedInTwitter