Leonardo da Vincis 7 renæssance principper

Jeg har altid været meget fascineret af det klassiske renæssancemenneske, Leonardo da Vinci (1452-1519). Hans tegninger er så udtryksfulde; hans forsøg med flyvende objekter så visionære. Jan Christiansen skriver i sit seneste nyhedsbrev, at Leonardo da Vinci havde 7 principper:

 

  1. Nysgerrighed. Leonardo da Vinci havde en umættelig nysgerrighed overfor livet og naturen. En ubøjelig og vedholdende søgen efter viden og vedvarende læring.
  2. Eksperimentering. Han eksperimenterede hele tiden. Havde viljen til at begå fejl og lære af dem. Følte en forpligtelse til at efterprøve sin viden gennem erfaring.
  3. Iagttagelse. Leonardo da Vinci skærpede konstant sin iagttagelse og sine sanser – især øjet. “Al vores viden udspringer af vores sansninger”.
  4. Intuition. Han turde stå overfor det ukendte og stolede på sin intuition. Anskuede altid udfordringerne fra flere forskellige sider.
  5. Flerfaglig. Leonardo da Vinci brugte og trænede sin hjerne ved at forene kunst og videnskab, logik og fantasi, fornuft og romantik. Han var maler, billedhugger, arkitekt, ingeniør, opfinder, botaniker og anatom.
  6. Sundhed. Han stræbte hele tiden efter en sund levevis, sund kost og fysisk træning.
  7. Helhed. Leonardo da Vinci tænkte altid i helheder og sammenhænge. For da Vinci hang alt sammen. Vekslede mellem helhed og detaljer.

 

Hvor er det dog inspirerende at opleve, at han levede efter nogle af de samme principper, som jeg forsøger at leve efter – også selvom, der ikke vil være nogen, som skriver om mig om 500 år 😉

I ARTS in BUSINESS brænder vi for at fremme det nytænkende samarbejde på arbejdspladser. Vi tilbyder forløb og workshops, der inspirerer, motiverer og udvikler lederteams, afdelinger og projektgrupper.

Vores læringsteams består af en professionel kunstner og en erhvervserfaren proceskonsulent. Kunstneren bidrager med perspektiver, øvelser og historier hentet fra kunstens verden, og proceskonsulenten bidrager med processer hentet i den systemiske metode. I et levende og kvalificeret ”øvelokale” skabes der gennem involverende øvelser oplevelser, dialog og refleksion, der igen skaber nye måder at samarbejde på.

Hvis du vil vide mere: Kontakt Lene Bornemann tlf. + 45 22 40 21 80

Hvis du synes godt om dette indlæg, skulle du tilmelde dig vores nyhedsbrev der kommer ca. 6 gange om året med historier om kreativitet, ledelse, organisationsudvikling og hvad vi ellers er nysgerrige på.

LB@ARTSinBUSINESS.DK – WWW.ARTSinBUSINESS.DK – følg os på: LinkedInTwitter