Ønsker du tilfredse kunder – ansæt kreative mennesker

involvering

University of East Anglia (UEA) har netop offentliggjort en undersøgelse, som viser, at kreativitetstræning af medarbejdere med direkte kundekontakt skaber bedre både kunde- og medarbejdertilfredshed. Andre undersøgelser har vist, at jo højere kunde- og medarbejdertilfredshed, jo bedre økonomiske resultater kan der skabes i virksomheden. Altså, en win-win-mulighed.

I undersøgelsen har man fundet ud af, at jo mere kreative medarbejderne i virksomheder i servicesektoren er, jo højere bliver kundernes tilfredshed med servicen.

I undersøgelsen fandt man også ud af, hvordan medarbejdertræning i kreativitet påvirkede kundernes opfattelse af kundeservicen: Jo højere vurderet kreativitet blandt medarbejderne – jo højere blev kundeservicen vurderet.

Undersøgelsen, der er den første af sin art, bryder med den udbredte brug af faste dialogmanuskripter i salgs- og kundeservice jobs.

Ønsker du tilfredse medarbejdere – styrk deres kreativitet
Den øgede kreativitet gav højere kundetilfredshed – men den gav også højere medarbejdertilfredshed. Medarbejderne gav udtryk for, at de oplevede at have større kontrol over deres arbejde, at de følte sig mere kompetente, at de følte, at de havde fået bedre relationer til deres kollegaer – og jo mere kreativ den enkelte medarbejder var – i jo større udstrækning havde det en positiv effekt på medarbejdertilfredsheden.

Har du lyst til at være med til at undersøge, om dette også gælder for danske servicevirksomheder, vil jeg meget gerne høre fra dig.

I ARTS in BUSINESS brænder vi for at fremme det nytænkende samarbejde på arbejdspladser. Vi tilbyder forløb og workshops, der inspirerer, motiverer og udvikler lederteams, afdelinger og projektgrupper.

Vores læringsteams består af en professionel kunstner og en erhvervserfaren proceskonsulent. Kunstneren bidrager med perspektiver, øvelser og historier hentet fra kunstens verden, og proceskonsulenten bidrager med processer hentet i den systemiske metode. I et levende og kvalificeret ”øvelokale” skabes der gennem involverende øvelser oplevelser, dialog og refleksion, der igen skaber nye måder at samarbejde på.

Hvis du vil vide mere: Kontakt Lene Bornemann tlf. + 45 22 40 21 80

Hvis du synes godt om dette indlæg, skulle du tilmelde dig vores nyhedsbrev der kommer ca. 6 gange om året med historier om kreativitet, ledelse, organisationsudvikling og hvad vi ellers er nysgerrige på.

LB@ARTSinBUSINESS.DK – WWW.ARTSinBUSINESS.DK – følg os på: LinkedInTwitter