Det lærende team – konsulent og kunstner

ARTS in BUSINESS arbejder i teams der består af en kunstner og en proceskonsulent. Dette sikrer et optimalt læringsmiljø, hvor vi lægger vægt på et forløb, hvor deltagerne bliver udfordret og udviklet under trygge former gennem personligt engagement.

Vi tilbyder læringsaktiviteter, der inspirerer, motiverer og udvikler lederteams, afdelinger og projektgrupper.

Vores læringsteams består af en professionel kunstner og en erhvervserfaren proceskonsulent.

Kunstneren bidrager med perspektiver, øvelser og historier hentet fra kunstens verden.

Proceskonsulenten bidrager med processer hentet i den systemiske metode. I et levende og kvalificeret ”øvelokale” skabes der gennem involverende øvelser: oplevelser, dialog og refleksion.

Det sikrer et optimalt læringsmiljø. Vi lægger vægt på at skabe et forløb hvor deltagerne bliver udfordret, men under trygge former der gør at deltagerne udvikles. Læring handler om forandring.

Forandring er ofte svær, fordi vi har indarbejdet vaner, rutiner og roller. Det holder os fast i at gøre som vi plejer. Først når vi erfarer at det er en fordel for os at forandre os, overvejer vi det.

Mennesker lærer bedst når de er aktive! Vi skaber læring via involvering fordi: Jeg husker bedst hvad jeg selv har erfaret! – og så tror jeg mere på det!

Der er ingen der hænges ud – ingen der skal synge solo hvis de ikke vil. Men deltagerne bliver opmuntret til at yde deres ypperste – og til at give sig selv lov til at sprænge rammer. Dermed skabes de forandringer vi har aftalt der skal skabes.

Vores læringsteams gennemfører sammen et forløb der er funderet i kunsten – men med klare paralleller til deltagernes arbejdsliv. Når vi i arbejdslivet ønsker forandringer, sker det oftest ved at vi skriver hvilke ting vi ønsker gjort – og hvordan. Og ofte må vi konstatere at det ikke har nogen som helst effekt. Men læring via egne oplevelser og erfaringer ejes af medarbejderen. For egne reaktioner, iagttagelser og forståelse er vigtigere end andres mening.

Kunst er noget vi alle kan relatere os til – det minder nemlig meget om de ting vi gjorde, da vi som børn lærte vores grundlæggende færdigheder. Spontan, energisk, glad, kropslig – ved brug af alle sanserne. Vi skaber et læringsmiljø der fremmer egne erfaringer – og dermed forandringer.

Det skaber nye måder at samarbejde på.