Hvordan arbejder vi sammen?

Vi afholder et formøde med den ansvarlige. Vi bliver enige om hvad vi gerne vil opnå med workshoppen. Her informeres vi om virksomheden og om de kommende udfordringer. Hvis det vurderes hensigtsmæssigt, taler vi endvidere med nogle af medarbejderne. Vores forarbejde sikrer at vi kan gennemføre en workshop som kommer til at tage fat på netop de udfordringer virksomheden står overfor.

Dermed sikrer vi, at vi opnår den største effekt af de investerede ressourcer.

Vi kan skabe læringsaktiviteter der er designet så de inspirerer, motiverer og udvikler ledere, afdelinger, projektgrupper og medarbejdere. Vi henter arbejdsprocesser og øvelser hos de professionelle kunstnere.

Afhængig af virksomheden og det udbytte der ønskes, anbefaler ARTS in BUSINESS hvilken kunstart der bedst kan bruges.

Vi udvælger samtidig den kunstner og den proceskonsulent fra vores netværk, der bedst kan løse opgaven. Kendetegnet for det vi laver er, at der er en høj grad af involvering af deltagerne. Dette giver en enestående god læring. Og du får læringsaktiviteter der er tilrettelagt specielt til dig og din virksomhed.

Når det er kollegaer fra samme virksomhed der deltager sammen i kompetenceudvikling, er der en større sandsynlighed for at forandringer vil ske. Vi afholder et evalueringsmøde, hvor vi vurderer om der vil være behov for opfølgningsaktiviteter i form af coaching eller andre workshops.