I ARTS in BUSINESS arbejder vi med involverende processer, der skaber bevægelse, energi og en løsningsorienteret tilgang til samarbejde og opgave. Og vi inddrager sanser og krop, og sørger for at der bliver rum for refleksion – for på den måde at skabe en effektiv læring.

I ARTS in BUSINESS baserer vi os på en systemisk forståelse af virksomheders opgaver og organisering og dette kombinerer vi med en værdsættende tilgang og metode. Og vi arbejder med kunstneriske processer, dvs. vi træner og performer efter de metoder de professionelle kunstnere anvender i deres arbejde med at skabe og udvikle kunst.

Vores erfaring er, at de kunstneriske arbejdsmetoder naturligt lægger sig op af anerkendende og helhedsorienteret tilgang til læring og udvikling. I denne kombination kan ledergrupper og teams opnå resultater i form af øget ledelseskompetence, energi, mod og forståelse, som styrkes, når den enkeltes kreativitet og udviklingsmod inviteres med ind i arbejdet.

I ARTS in BUSINESS er vi meget bevidst om de rammer og aftaler, som kunstneriske metoder kræver for at bidrage inspirerende og relevant i en ledergruppe eller et team. Vi tager altid udgangspunkt i at koble de kunstneriske arbejdsmetoder til de konkrete udfordringer og læringsmål som er i spil. Så spørgsmålet HVORFOR er med fra start og skaber perspektiv og relevans i arbejdet.

Et vigtigt princip i ARTS in BUSINESS er at forståelse og erfaring går hånd i hånd. Ingen teori præsenteres uden at praksis følger med. Ingen øvelser introduceres uden et formål og en forståelse af, hvad den bidrager med i sammenhængen. Det kendetegner vores aktiviteter, at krop, kreativitet, stemme, intelligens og nysgerrighed inviteres med ind i arbejdet med at lære, udvikle og finde løsninger.

Fra den kunstneriske tradition har vi taget erfaringerne fra det musikalske lederskab til os. Dér er vigtigheden af lydhørhed, timing, helhedsfornemmelse, og evnen til fleksibelt at veksle mellem lederskab og følgeskab centralt. I inviteres til i vores aktiviteter, at træne jeres eget musikalske lederskab, som er centralt i ledelse af kreative processer og i formidling.

The Appreciative Eye er et koncept fra malerkunstens verden, hvor man som beskuer af f.eks. et maleri bevidst leder efter det skønne og værdifulde – i stedet for at finde fejl og mangler. Man danner en kikkert med sin ene hånd, sætter den for øjet – og lukker det andet øje. Med ’kikkerten’ indrammer man maleriets detaljer med fokus på at finde det sublime; det man godt kan lide, det der gør en nysgerrig.

Når man betragter med ’The Appreciative Eye’ udelukker man sine fordomme og undgår, at de forudfattede meninger stiller sig i vejen for ens oplevelse. Automatpiloten bliver slået fra, og man tvinges til at se på maleriet fra et andet ståsted. Og respektere det man ser. Ordet respekt betyder at se igen (re=igen og spekt=se).

Synsvinklen er væsentlig forskellig fra det, vi desværre ofte gør, når vi betragter et maleri: ser efter dets fejl og mangler – det vi ikke forstår, det som er grimt og ubegribeligt.

Nogle gange er det også den negative synsvinkel, der kendetegner tilgangen til opgaveløsninger og samarbejder på en arbejdsplads. Vi kan med fordel tage ’The Appreciative Eye’ med os i arbejdslivet; tage ’kikkerten’ op for øjet og fokusere på det sublime og det værdifulde i netop denne arbejdsopgave. ARTS in BUSINESS arbejder netop med, hvordan medarbejderne med udgangspunkt i kunstneriske metoder kan vælge at ville se tingene på ny. Give arbejdet nyt indhold – ikke ved at flytte fokus, men ved at flytte ståsted. Ikke nødvendigvis ved at tage store skridt, men måske bare dreje hovedet lidt.