På broen over kunst og erhverv – organisatorisk og menneskelig udvikling

Er din virksomhed i bevægelse? – så kan du bruge kunstneriske processer til at lade medarbejderne undersøge og træne nye måder at løse de udfordringer som virksomheden har.

Vi arbejder med grupper af kollegaer internt i virksomheder (ledelsesteamet – eller i et team af medarbejdere) og involverer alle i arbejdet.

Fælles for alle kunstarterne – dans, musik, litteratur, billedkunst, teater og film er kreativiteten  – hvordan kan jeg søge nye metoder? nye ideer? nye udtryk? nye løsninger?. For at arbejde kreativt skal man være nysgerrig, modig og nærværende.

Det betyder at kunsten kan træne medarbejdernes tænkemåder, måden opgaverne løses på og medarbejdernes relationer og samarbejde.

 Vi har erfaringer med at arbejde med kunstneriske processer i virksomheder med følgende udfordringer:

 • Organisatoriske ændringer (fusion, sammenlægninger, stor vækst, nedskæringer, ny leder, ny struktur)
 • Ønske om anderledes samarbejde i team, afdeling, projekt eller organisation (mere opsøgende, mere videndeling, mere service, mere strategisk, mere nytænkning)
 • Synliggørelse og udvikling af virksomhedskulturen (skabe mening, motivation, engagement, værdier)
www.artsinbusiness.dk

Hvordan kan de kunstneriske processer sættes i spil?

I ARTS in BUSINESS arbejder vi med et læringsteam, der består af en professionel kunstner og en erhvervserfaren proceskonsulent. Kunstneren bidrager med perspektiver, øvelser og historier hentet fra kunstens verden, og proceskonsulenten bidrager med processer hentet i den systemiske metode. I et levende og kvalificeret ”øvelokale” skabes der gennem involverende øvelser oplevelser, dialog og refleksion, der igen skaber nye måder at tænke og samarbejde på. 

Hvilken kunstart og kunstner vi vælger, afhænger af den udfordring arbejdspladsen har.

Vi udvikler sammen med dig og dine kollegaer designet af den aktivitet der skal bruges. En del af aktiviteten vil ofte være en workshop. 

Workshoppen vil ofte indeholde følgende elementer:

 • Sæt scenen – aftale med deltagerne om rammen for dagen og hvad vi skal arbejde med og hvordan. Skab tryghed og motivation
 • Viden om – et inspirations indlæg om dagens tema
 • Kunstnerisk proces – en proces hvor deltagerne får mulighed for at arbejde i en kunstnerisk proces, faciliteret af en professionel kunstner der fortæller om hvordan man arbejder og hvilke overvejelser man gør sig inden for netop den kunstart. Kunstneren faciliterer deltagerne til at arbejde kunstnerisk. F.eks. med at skabe en fortælling der bliver spillet af deltagerne og optaget på video via smartphone. At male et fælles maleri eller skabe en fælles skulptur. At improvisere ved hjælp af øvelser fra Improvisations teatret eller at skabe en fælles lyd gennem rytme, tempo og resonans.
 • Når den kunstneriske proces er afviklet, skabes der rum for refleksion over erfaringerne og disse formuleres og deles.
 • Herefter etableres en proces hvor deltagerne kan trække erfaringerne fra den kunstneriske proces over til at skabe ideer til hvorledes man gerne fremover vil arbejde med dagens udfordring. Det lægges der en plan for.
 • Forandringsarbejdet sker efterfølgende på arbejdspladsen evt. ved hjælp af kunstneriske input og efterfølgende aktiviteter.

Hvad kan ARTS in BUSINESS hjælpe dig med?

 • Inspirations foredrag om kunst i erhverv – med smagsprøver
 • Udvikling af strategi for brug af kunst i udviklingsarbejdet
 • Udvikle forløb til brug for implementering af strategien
 • Udvikle workshops sammen med jer, der imødekommer jeres udfordringer
 • Afvikle workshops for jer. Vi kommer med et læringsteam – en kunstner og en proceskonsulent
 • Vi sender en byge af påvirkninger i form af inspiration og øvelser ind over jer for at holde fokus på forandringerne

Se cases og følg med – fra broen mellem kunst og erhverv på www.artsinbusiness.dk.

I ARTS in BUSINESS brænder vi for at fremme det nytænkende samarbejde på arbejdspladser. Vi tilbyder forløb og workshops, der inspirerer, motiverer og udvikler lederteams, afdelinger og projektgrupper.

Vores læringsteams består af en professionel kunstner og en erhvervserfaren proceskonsulent. Kunstneren bidrager med perspektiver, øvelser og historier hentet fra kunstens verden, og proceskonsulenten bidrager med processer hentet i den systemiske metode. I et levende og kvalificeret ”øvelokale” skabes der gennem involverende øvelser oplevelser, dialog og refleksion, der igen skaber nye måder at samarbejde på.

Hvis du vil vide mere: Kontakt Lene Bornemann tlf. + 45 22 40 21 80

Hvis du synes godt om dette indlæg, skulle du tilmelde dig vores nyhedsbrev der kommer ca. 6 gange om året med historier om kreativitet, ledelse, organisationsudvikling og hvad vi ellers er nysgerrige på.

LB@ARTSinBUSINESS.DK – WWW.ARTSinBUSINESS.DK – følg os på: LinkedInTwitter