ARTS in BUSINESS goes global

I slutningen af august, rejste Lene Bornemann til Åbo i Finland. Hun var inviteret af Åbo Universitet, det svensksprogede universitet i Finland, Center for livslang læring, til at holde et inspirationsseminar om brugen af kunstneriske processer i udviklingen af finske virksomheder.

Deltagerne var kunstnere, medarbejdere fra Åbos kulturorganisationer og kulturinstitutioner og repræsentanter fra Åbo Universitet.

Det blev en spændende dag om nogle af de udfordringer, virksomheder har, de kompetencer kunstnere indenfor de forskellige kunstarter har – og som er relevante og interessante for virksomhederne – og om hvordan aktiviteter kan designes, så deltagernes læring og udbytte er i centrum. Deltagerne var både skeptiske og entusiastiske – og endte med at være langt mere entusiastiske end skeptiske. Især kunstnerne var skeptiske i starten, fordi de tænkte på deres rolle som skabere af egne kunstværker på egne præmisser. Da vi i stedet fokuserede på deres bidrag som facilitatorer af kunstneriske processer, kunne de bedre se sig selv i et samarbejde med erhvervslivet.

ARTS in BUSINESS’ model – med et læringsteam bestående af en professionel kunstner og en erhvervserfaren proceskonsulent – blev modtaget med stor interesse og nysgerrighed.

Der var stor pressedækning af seminaret – dels på svensk og dels på finsk. Den finske artikel er jo af gode grunde svær at forstå, men Googles oversættelse af billedteksten til dansk lyder som sådan: ”Kunstnere i erhvervslivet med at passe et levende dansk Lene Bornemann (til venstre) har modtaget den begejstrede menneskemængde på Åbo Akademi i Finland: Pekka Tenhonen, Mona Nylund og Pia-Maria Gardberg er klar til at bringe kunstnere og erhverv sammen” – og det er jo sikkert rigtigt!

Åbo Universitet vil meget gerne uddanne både kunstnere, proceskonsulenter og virksomheder – og på denne måde være med til at understøtte samarbejdet mellem kunst og erhverv efter den model, som ARTS in BUSINESS har udviklet. Åbo Universitet er gået i gang med at finde finansieringen til det videre projekt, som vi glæder os til at samarbejde med dem om.