Levendegørelse af ledelsesdilemmaer i det fusionerede DONG Energy

DONG Energy – Sales & Distribution er igang med en proces hvor man skaber fælles værdigrundlag og fælles opfattelser af ledelse.

Som led i denne proces, spillede 4 skuespillere en række ledelsesdilemmaer igennem for enhedens 140 ledere. På baggrund af denne levendegørelse af problemstillingerne gav lederne deres bud på hvorledes lederne i dilemmaet burde agere, hvis de var i overensstemmelse med de skitserede værdier og ledelsesadfærden.

Herefter spillede skuespillerne scenen endnu engang – nu i større overenssteemmelse med den tilstræbte ledelsesadfærd.

Denne måde at se de konkrete dilemmaer på, gav et stort engagement og megen energi til diskussionerne mellem lederne om de viste dilemmaer.