KREATIVITET & SAMARBEJDE I LEDERTEAMET

”De kunstneriske processer yderst relevante for den måde, hvorpå man løser opgaver i en videnvirksomhed. De kunstneriske processer tilbyder en unik mulighed for at træne personlige og sociale kompetencer, såsom samarbejde, kommunikation, kreativitet og evnen til at tænke nyt og agere i forandringsprocesser.” (Citat: Michael Nilsson)

LANGEBÆK KOMMUNE

Michael Nilsson, projektkoordinator, Langebæk Kommune
Mia Martinez, sanger og orkesterleder
Gitte Klitgaard, proceskonsulent

UDFORDRINGEN

Kommunen ønsker at styrke lederteamet før kommunalreformen. Vi vælger, at afholde en workshop for de 27 ledere i Langebæk Kommune. Målet er at styrke ledernes kreativitet, forandringsparathed og samarbejde.

AKTIVITETEN

Mia Martinez:
“I al slags teamwork har den enkelte et stort ansvar for, at helheden fungerer. I musik bliver dette meget tydeligt for enhver. De mekanismer og dynamikker, der ligger i en gruppe, bliver hørbare, når der skal skabes musik i fællesskab. Det giver en oplagt mulighed for at træne et frugtbart ensemblearbejde. Vi kan træne aktiv lytning, risikovillighed, tillid, timing og dynamik.

På workshoppen valgte vi at arbejde med improvisation, kreativitetsøvelser, korsang – og til slut en større samarbejdsudfordring: at skabe en helt ny musical sammen – på kort tid. I programmet lå også tid til refleksion, dialog og forankring af de nye erkendelser i det fremtidige samarbejde.”

Michael Nilsson:
“Musicalopgaven gav deltagerne mulighed for at arbejde sammen på en anden måde, end man plejer at gøre. Der skulle samarbejdes efter improvisationens spilleregler, der kan sammenfattes som: Få det bedste ud af det, der er til stede. Det gav konkret og praktisk erfaring med, at det kan betale sig at være positiv og åben overfor hinanden og hinandens ideer. Det giver simpelthen bedre resultater. En erfaring, som deltagerne direkte kan tage med sig i deres daglige arbejde.”

OPLEVELSE & EFFEKT

Michael Nilsson:
“Den kunstneriske indfaldsvinkel til en forandringsproces gjorde, at ledere, der ikke er vant til at forholde sig til en diffus størrelse som ’samspil’, fik en meget værdifuld erfaring i de simple musikalske øvelser. Kunstneren greb nogle meget udfordrende processer an på en meget nænsom måde. Alle kan være med i et forløb, som har meget med virkeligheden at gøre.

I den forstand er de kunstneriske processer yderst relevante for den måde, hvorpå man løser opgaver i en videnvirksomhed. Jeg synes, at den form for øvelser er langt mere brugbar end de såkaldte overlevelseskurser. De kunstneriske processer tilbyder en unik mulighed for at træne personlige og sociale kompetencer, såsom samarbejde, kommunikation, kreativitet og evnen til at tænke nyt og agere i forandringsprocesser.”

HVORFOR KUNSTNERE?

Michael Nilsson:
“Der er meget leg, og det er jo for længst dokumenteret som en effektiv læringsmetode. Det er noget, som andre konsulenter ikke har med på samme måde som kunstnerne. Det er også et meget spændende aspekt, at de opgaver, kunstnerne stiller, udfordrer folks samarbejde omkring kreative processer. Og det kræver jo mere mod at overvinde psykiske barrierer end fysiske grænser.

Nogle elsker forandringer og udfordringer, andre er dybt skeptiske, når man sætter en sådan proces i gang. Jeg synes, det var interessant at se, at skepsisen kunne vendes til accept. Vi har faktisk nogle udtalelser fra evalueringen, som viser, at nogle af dem, der på forhånd var mest skeptiske, efterfølgende var dem, der var mest positive. De syntes virkelig, at kurset kunne bruges til noget.”

Læs en af deltagernes refleksioner