På værdifestival i Gentofte Kommune

I juni blev ARTS in BUSINESS kontaktet af Gentofte Kommunes afdeling for Børn og Forebyggelse. Afdelingen havde været igennem en større forandringsproces, med mere tværfaglighed og nye fysiske rammer – farvel til de gamle små kontorer og goddag til et nyt fælles stor-kontor.

Afdelingen havde udarbejdet et fælles værdigrundlag baseret på alle 180 medarbejderes bidrag og havde fem værdier – anerkendelse, faglighed, engagement, humor og åbenhed – som grundlag for medarbejdernes arbejdsliv. Der var nu gået en periode, og ledelsen ville gerne revitalisere værdierne. Hvordan kunne værdierne integreres i medarbejdernes hverdag? Hvordan kunne værdierne blive en naturlig del af deres arbejdsliv?

ARTS in BUSINESS foreslog en værdifestival-dag med kunsten som vejviser til medarbejdernes tilegnelse af værdierne. Børn og forebyggelses kontor, blev omformet til en festival-kulisse med fem kunstneriske workshops med henholdsvis musik, poesi, dialog, dans og billedkunst. I de fem workshops blev de fem værdier gennemarbejdet med hver sin kreative tilgang. Hver enkelt workshop gennemgik i løbet af dagen alle værdier, så medarbejderne kunne arbejde med hver værdi i en ny kunstart.

Som afslutning på dagen opførte medarbejderne et stor-værk, hvor de enkelte sessions fra musikværkstedet blev samlet i ét værk, og collager, selvportrætter, tegneserier, plakater og billeder fra dagen blev udstillet i Rådhushallen. Senere er de hængt op på søjler rundt om i lokalerne. Her støder medarbejderne stadig på de erkendelser, sjove oplevelser og nye møder med arbejdsfællesskabet, som de opnåede på værdifestival-dagen.

Torben Petersen, direktør for Børn og forebyggelse, fortæller:
”Vi tænker på den dag næsten hver dag, vi er på arbejde – for det foregik jo her i lokalerne: Alle performerede, dansede, lavede collager, tegnede, var musikalske og kropslige – og havde det rigtig, rigtig sjovt. Det minder billederne på søjlerne os stadig om. Medarbejderne og deres ledere så sig selv og hinanden i en helt ny sammenhæng. Det var en fantastisk måde at arbejde med værdierne på – og huske dem.”

Og en deltager skrev:
“Bedre forståelse for værdierne og hvordan de kan bruges. Det var en god, inspirerende og sjov dag. Dygtige workshopledere. Meget fin afslutning.”

Også denne aktivitet blev evalueret af medarbejderne. Mere end 60% af deltagerne fandt de kunstneriske temaer relevante for forståelsen af afdelingens fem værdier og som god inspiration for det fremtidige samarbejde.

Positive og glade udtryk samt ordet ’inspirerende’ går igen i evalueringerne af de kunstneriske øvelser. Det er da også ARTS in BUSINESS’s hensigt at skabe ny læring og indsigt via de overraskende øjenåbnere, som vores metoder kan skabe på en arbejdsplads. Det er netop vores erfaring, at erkendelsesprocessen omkring et værdisæt eller et samarbejde får optimale vilkår med kreative, positive og involverende metoder.