Nærvær

Vores seneste kundearrangement der blev afholdt den 30. maj, havde nærvær som tema. Produktchef Lene Sørensen fra forsikringsselskabet Skandia Lifeline fortalte, hvorfor nærvær er vigtigt for dem og hvorfor de valgte at træne nærvær med ARTS in BUSINESS.

Lene Sørensen gjorde især opmærksom på, at nærvær bygger på et valg om at være dér, hvor man er. Et valg om at, nu er det kunden, der er vigtigst; nu er det kollegaens problemstilling, jeg forholder mig til; nu siger jeg fra over for denne opgave, fordi en anden er vigtigere lige nu, etc. At man i hver arbejdssituation foretager et aktivt og bevidst valg eller fravalg.

Lene Sørensen mener, at man godt kan være nærværende, selvom man har travlt – men det kræver træning at have antennerne ude og inde på samme tid.

Skandia Lifeline lavede en musisk workshop med ARTS in BUSINESS for at træne nærvær. Øvelserne lærte medarbejderne at mærke efter, når de skulle tage en beslutning. At bruge deres mavefornemmelse og intuition.

Ifølge Lene Sørensen har workshoppen givet dem øvelser, som de kan trække frem og hente inspiration fra, når de skal træne evnen til nærvær.

Ved kundearrangementet fik deltagerne en smagsprøve på workshoppen fra Skandia Lifeline og blev introduceret for forskellige vinkler på nærvær i forhold til kunder, kolleger og en selv.