Kultur i forandring

ARTS in BUSINESS har afholdt workshoppen ’Kultur i forandringsproces’ for SKAT i forbindelse med sammenlægning af SKAT. Flere skattekontorer og forskellige afdelinger var blevet lagt sammen, og ingen af deltagerne på workshoppen havde arbejdet sammen før.

De havde tilmeldt sig workshoppen for at lære de nye kolleger bedre at kende og for at skabe relationer i et arbejdsmiljø præget af en gennemgribende forandringsproces.

Det var kunstnerisk leder, Mia Martinez, der ledte workshoppen. Hun fortæller:
”Gode relationer er fundamentet for, at noget godt kan opstå. Man skal kunne evne at se det skønne i mangfoldighed. Det kræver, at man er åben. At man lytter – og giver aktivt udspil.”

Mia Martinez indledte workshopen med en musisk øvelse, der træner deltagerne i at ’slå antennerne ud’ og forholde sig nysgerrigt og nærværende over for sig selv og sine omgivelser. Dernæst arbejdes der i grupper på skiftevis at styrke evnen til at fortælle, lytte og aflæse kompetencer – med fokus på situationer fra arbejdspladsen.

I en anden øvelse arbejdes der med sprogliggørelsen af ens sanser – en øvelse, der er brugbar, når man har at gøre med kulturforskelle.

Workshoppen afsluttes med skabelsen af en musical inden for en time (!). Med afsæt i dagens tidligere øvelser kaster deltagerne sig ud at afprøve de nyvundne færdigheder, hvor de for at nå i mål, må stole fuldt ud på processen og hinanden.

Mia Martinez: ”Når det er særlig vellykket som ved workshoppen i SKAT er det pga. den tillid man har til hinanden. Dét, at man stoler på hinanden, giver plads til at være kreativ. Man bliver modig nok til at åbne op, så det er muligt at skabe et kreativt samarbejde på ultra-kort tid.

Medarbejderne i SKAT fik skabt nye kompetencer i deres arbejdsmiljø; nemlig det sociale og relationerne.”