Test et nyt samarbejde på forhånd – case fra Skatteministeriet

En række ministerier ville på initiativ fra Skatteministeriet,  gerne undersøge, om de kunne arbejde mere og bedre sammen om innovation. Vi designede en heldags workshop for 15 medarbejdere fra 6 forskellige ministerier.

Skat-0

For at skabe et smukt rum, der kunne inspirere til samarbejde og innovation, havde vi et stort lyst mødelokale, hvor den ene side var af glas. Vi havde udsigt ud over Københavns Havn. Solen skinnede, og vandets refleksioner lyste rummet op. Det var et rart rum, hvor vi havde god luft mellem bordene. Til inspiration hængte vi en masse billeder op på en limvæg.

Deltagerne fik en varm velkomst med morgenmad og en notatbog til hver. Workshoppen blev indledt med en kort introduktion, en ramme for dagen og en præsentation, hvor deltagerne præsenterede sig selv ved hjælp af et billede. De fortalte samtidig, hvilke forventninger de havde til dagen. Bagefter fik alle hver især mulighed for at give deres bud på, hvor innovative de mente, de selv var. Det kom der en god dialog ud af.

Herefter viste Armelle fra Frankrig billeder og filmeksempler på, hvordan man i kunstens verden igennem tiderne har set samarbejder om innovation – ledsaget af en fortælling på et charmerende fransk/engelsk.

Skat-Joachim

Billedkunstner Joachim Rothenborg faciliterede den kunstneriske proces og indledte med at fortælle om det legende potentielle rum. Han inviterede deltagerne ind i sit øvelokale. På bordene var der træplader, papirler og vandskåle. Han talte om, hvordan han som kunstner arbejder med materialer – og så lod han deltagerne selv udforske og gå i dialog med materialet. Han lagde vægt på, at det skulle være et sansende møde, at det skulle bruges til at mærke, se, forme og udforske materialets egenskaber. Senere fik deltagerne mulighed for at indarbejde mere materiale. Der blev arbejdet i stilhed, hvilket var en udfordring for et par stykker.

Nogle valgte at udarbejde noget helt konkret – en elefant, en rede, en fletning – mens andre foretrak at arbejde abstrakt.

Skat-elefant2

Herefter blev deltagerne bedt om at gå rundt og se på de andres værker – om der var nogle værker, der gjorde dem nysgerrige, eller som de følte sig relateret til. På den måde blev deltagerne sat sammen 2 og 2, og de indledte en kort dialog om, hvilke kvaliteter de synes, der var i værkerne, og hvilke synergier de kunne skabe ud af deres to egne værker. Så skulle de i tavshed skabe et fælles værk. Synergien og processen blev efterfølgende drøftet.

Det var interessant at iagttage, at deltagerne i næsten alle grupper var meget opmærksomme på ikke at ødelægge de andres figurer. En elefant levede fx videre i det fælles værk. I stedet for at skabe noget fælles nyt, valgte stort set alle at sætte det, der allerede var lavet, sammen – at bygge bro og forbinde det eksisterende med nye elementer. Der var en stille, men intens stemning.

Skat-elefant3

 

Efter en kort refleksion skulle de igen ud og se på de andres værker – og vælge et værk, der tiltrak dem, måske fordi det var meget anderledes, spændende eller farligt. Kreativiteten var stor, og værkerne var meget forskellige.

Grupper på 4 skulle nu arbejde sammen om et fælles værk med udgangspunkt i deres 2 værker. Her gav flere af grupperne slip på de hidtidige værker og gik i gang med at skabe noget helt nyt sammen. Andre materialer i rummet, som vandet og kulørte bånd, blev inddraget i værkerne. Stemningen var intens, og alle var meget optaget af processen. Der blev smilet og leget – forslag blev modtaget og videreudviklet, og der blev reflekteret over processen.

Skat-elefant4

Til sidst blev alle inviteret til at skabe ét fælles værk ud af alle gruppernes værk. Det foregik på gulvet.

elefant5

Nogle gik straks i gang med at sammenbygge de forskellige bidrag, andre blev stående lidt afventende. Elefanten var stadig med, og da sammenbygningsarbejdet var godt i gang, var der pludselig 4-5 af deltagerne, der tog fat i kanten på den voksdug, værket blev lavet på og løftede dugen op, så værket styrtede sammen. De lagde dugen ned igen, lagde sig på knæ og begyndte at bygge et helt nyt værk sammen. De andre hjalp til – og oplevelsen fik stemningen til at hæve sig til et næsten euforisk niveau.

Skat-8

Efter et stykke tid rejste de sig op, og den fælles figur stod der – elefantens hoved og øre var stadig med. Der var en kort refleksion, hvor deltagerne gav udtryk for dilemmaet mellem at respektere den enkeltes bidrag og lysten til at bygge noget nyt fælles. Nogen opfattede det som et udtryk for pænhed, at andre ikke ville ændre gennemgribende ved noget, som de ikke havde lavet.

Skat-slut

Alle nåede dog til enighed om, at det var man nødt til, for at noget nyt kunne udvikles. Efter en fælles frokost arbejdede vi med De Bono’s 5 tænkehatte, som et konkret eksempel på hvordan man kan tilrettelægge en kreativ dialog på en struktureret måde.

Dagen blev afsluttet med endnu en vurdering af egen kreativitet og innovationskraft  og med et billedmæssigt udtryk for hvad den enkelte tog med hjem fra dagen.

Udbyttet

Workshoppen gav deltagerne en mulighed for at afprøve et konkret innovativt samarbejde, inden de skulle beslutte, om de kunne og ville arbejde mere sammen om innovation. De fik en mulighed for at opleve, hvordan det er at arbejde sammen, og hvilken tilgang til samarbejdet de hver især havde. Det fik deltagerne ved at opleve det helt konkret frem for at diskutere, forhandle eller forestille sig, hvordan det kunne blive.

Workshoppen har givet deltagerne en indsigt i samarbejdets fordele og faldgrupper – en indsigt, det ellers kunne have taget mange måneder at opnå. Samtidig lærte deltagerne hinanden bedre at kende.

Fra evalueringen

”Vi fik nogle gode metoder til at arbejde med innovation – det blev synligt på en god måde, at det at arbejde sammen forbedrer outputtet.”

”At kunstneriske processer er gode til at skabe relationer, skabe viden (og ikke kun videndeling), externalisere (skubber problemstillingen væk fra den enkelte) og bygger tillid.”

”Nu kender jeg dem, og vi er blevet enige om at arbejde videre sammen.”