Case: Skab fællesskab og fælles forståelse på tværs af organisationen

– et eksempel fra Kirurgisk Afdeling, Køge og Roskilde sygehuse.

12 sygeplejersker, 2 fra hver af de 6 afsnit Kirurgisk Afdeling er opdelt i, deltog i en 3-dages workshop.

Vi afholdt workshoppen på vandrehjemmet i Roskilde Havn, hvor vi havde indrettet rummet med billeder, billedbøger, lys og blomster. Vi ville skabe et trygt rum, hvor deltagerne kunne føle sig godt tilpas og få mod til at turde prøve noget meget anderledes end det, de kender fra deres hverdag.

1-Sygeplejersker-oktober-2009-053

Deltagerne fik en varm og nærværende modtagelse, og den ledende sygeplejeske introducerede formålet og udtalte sin opbakning og sine store forventninger til workshoppen. Vi, fotograf Peter Zeuthen og proceskonsulent Lene Bornemann, indledte med en kort introduktion og en ramme for de 2 første workshopdage. Derefter præsenterede deltagerne sig ved hjælp af et af de billeder, vi havde hængt op. De fortalte samtidig, hvilke forventninger de havde til projektet.

Deltagerne trænede herefter at fortælle en historie, og de hjalp hinanden med at få øje på de værdier, der blev fortalt om i historierne om at være sygeplejerske.

2-Workshop

Herefter blev spejlreflekskameraer introduceret og teknikken kort forklaret. Nogle af deltagerne var erfarne fotografer, mens andre sad og kikkede lidt fortabte på kameraet.

3-Sygeplejersker-oktober-2009-003

For at få erfaring med kameraet blev deltagerne sendt ud på havnen for at tage portrætter af hinanden og af forbipasserende. Efterfølgende kikkede vi på billederne sammen og fortalte vores historier om billederne. Vi fik på denne måde en fælles billedopfattelse. Herefter tog vi udgangspunkt i professionelle fotografers billedbøger, så hvilke historier deres billeder gav og hvordan de arbejdede med teknikken.

4-workshop1

Sygeplejerskerne fik en fotografiopgave med hjem til workshoppens 2. dag.

På den 2. workshopdag fortsatte arbejdet med at fortælle historier og tage billeder, der understøttede historierne. Og at fortælle historier ud fra billeder. Billeder taget af situationer, eller som var instrueret.

Efter dag 2 fik deltagerne hver et spejlreflekskamera med hjem og 14 dage til at tage billeder af deres daglige arbejde.

5-sygepljersker7

Da vi mødtes 3. dag, var der megen munterhed og fortællelyst. For nogle havde det været svært at få tid til at tage billederne og at turde spørge om lov til at fotografere, mens andre var kommet så godt i gang, at de næsten ikke kunne stoppe igen. Det virkede som om, at deltagerne gennem kameraet havde fået et nyt syn på deres hverdag. På de fleste afsnit var de gået sammen 2 og 2 om opgaven.

6-Sygeplejersker-oktober-2009-065

Vi så alle billederne i fællesskab og hørte fortællingerne fra hverdagen på de forskellige afsnit, hvad der var afsnittets opgave, hvordan sygeplejerskerne arbejdede og hvilke udfordringer de havde i hverdagen. Det blev en meget rørende gennemgang, der viste sygeplejerskernes store engagement og dedikation. Billederne viste, at der er meget forskellige dagsrytmer, rutiner og arbejdsopgaver på tværs af de 6 afsnit. Det blev også en gennemgang, hvor det viste sig, at sygeplejerskerne ikke vidste ret meget om arbejdsvilkårene i de andre afsnit. ”Nå, så er det derfor, at de patienter, der kommer fra jer, altid er så beskidte”, var en af kommentarerne.

Som en sidegevinst gav billederne anledning til en række faglige diskussioner fx om frisurer, hygiejne og brug af handsker. På billederne blev både god og dårlig praksis meget tydelig.

Ved at tale om billederne og deres indhold, fik sygeplejerskerne fortalt en masse positive historier om deres fag. Sygeplejerskerne fortalte bl.a. historier om psykisk krævende arbejde, om højteknologisk udstyr og om taknemmelige patienter og pårørende.

De mange historier er efterfølgende samlet til 5 grundlæggende og centrale årsager til, at sygeplejersker synes, de har et spændende job: Kompetencer, omsorg, sammenhold, muligheder og ansvar.

Der er skabt en bog med disse værdistatements og en række af sygeplejerskernes billeder, som Regionen bl.a. har brugt i forbindelse med rekruttering af nye sygeplejersker. Den kan du se her.

Udbyttet

Forløbet gav sygeplejerskerne mulighed for at fortælle andre om deres daglige arbejde – i billeder og ord. Deltagerne tog selv billeder af deres hverdag, og billederne blev brug til at tænke, forstå, fortælle og kommunikere med.

Fortællingerne lå til grund for de værdier, der blev valgt som de centrale.

Fra evalueringen

Der var stor tilfredshed blandt de deltagende sygeplejersker. Især glædede det, at:

• “Vi fik sat ord på vores dagligdag, fik beskrevet de situationer, vi står i. Sygeplejen er meget implicit. Det er udviklende at sætte ord på.”

• “Vi fik genopfrisket betydningen/vigtigheden af faget. Samarbejdet blev udviklet. Et anderledes initiativ.”

• “Man kommer til at se sit arbejde fra en anden vinkel. Det har været spændende at arbejde på en ny/kreativ måde.”

Og med nogle interessante sideeffekter, så som:

• Stolthed over at være sygeplejerske. Glæde over sit job.

• Nye bekendtskaber i form af kollegaer fra andre afsnit.

• Ny viden om de andre afsnit, og hvilket arbejde der udføres der.

Projektet er blevet yderligere beskrevet i en artikel i Kommunikatøren nr.1 februar 2010. Her beskriver vi hvorledes projektet kan bruges i kommunikationen med omverdenen – som employerbranding.

Du kan se fotobogen som e-bog

Du kan sende en mail og få fotobogen tilsendt.

ARTS in BUSINESS og Visual Story har tidligere afholdt en lignende workshop for en gruppe præster ved Pastoralseminariet.