Anne og Lene formåede at skabe et involverende, inspirerende og engagerende indlæg på vores ledernetværksmøde. Indlægget satte gruppens tanker, følelser og handlinger om følgeskab, om helhedssyn og om forandringer i gang. Indlægget skabte samhørighed, energi og liv, der har skabt en endnu mere engageret netværksgruppe.”

Tovholder af ledelsesnetværk

Da jeg foreslog en musik workshop var det for at vise mine nye kollegaer, at jeg var mere og andet end en faglig person. Desuden synes teamet også at workshoppen har haft en positiv effekt på hele teamets samarbejde.

En af deltagerne formulerede dette sådan: Det var godt for vores team at dele en oplevelse hvor vi alle blev nødt til at flytte lidt på vores grænser. Vi var alle ”der ude” og blev belønnet med vores kollegaers support. Det var meget positivt.

Folke Flateland, Ferring

Vi har fået mange positive tilbagemeldinger fra de der deltog i arrangementet. En har vurderet det sådan: “Jeg fik et godt indtryk af hvordan man kan styrke samarbejdet gennem learning-by-doing og styrkelse af kommunikationen. Endelig fik jeg en klar fornemmelse af hvordan vi kan have glæde af at få mere spontanitet og glæde i arbejdslivet”.

Kundearrangement deltager

Da Ole sagde farvel til de andre 25 deltagere på seminaret, var det med ordene “tak, fordi I alle har lært mig noget nyt. Jeg får brug for det, hvis sammenlægningen skal blive en succes for mig og de andre medarbejdere i afdelingen”.

Men for Ole og de andre deltagere var det en oplevelse af, hvor langt man kan komme, hvis man tænker lidt anderledes og kreativt, når problemer skal løses.

– Jeg lærte en masse, som kan bruges i mit arbejde som leder. Meget af det har jeg allerede fortalt om til medarbejderne i Vej og Kloak. Og jeg er heller ikke i tvivl om, at både medarbejderne og kommunen vil få glæde af det, jeg har lært.

Det var også en god oplevelse for ham at opleve, hvordan seminarets øvelser var med til at skabe endnu større tillid til hinanden.

Driftleder Ole Olsen, Langebæk kommune

Det giver god mening at høre om hvordan man leder indenfor kunstens verden, af kunstnere der har arbejdet meget bevidst med dette i mange år. Jeg har også brug for at få mine medarbejdere til at være kreative og nytænkende. Men det er en helt anden måde at arbejde på. Og først da jeg gik fuldt og helt ind i øvelserne fik jeg noget ud af det. Jeg fik en klar fornemmelse af hvordan jeg kan have glæde af at få mere spontanitet, mere musik og mere glæde i arbejdslivet.

Deltager i kundearrangement

 

Vi tænker på den dag næsten hver dag, vi er på arbejde – for det foregik jo her i lokalerne: Alle performerede, dansede, lavede collager, tegnede, var musikalske og kropslige – og havde det rigtig, rigtig sjovt. Det minder billederne på søjlerne os stadig om. Medarbejderne og deres ledere så sig selv og hinanden i en helt ny sammenhæng. Det var en fantastisk måde at arbejde med værdierne på – og huske dem.

Og en deltager skrev:
“Bedre forståelse for værdierne og hvordan de kan bruges. Det var en god, inspirerende og sjov dag. Dygtige workshopledere. Meget fin afslutning.”

Torben Petersen, direktør for Børn og forebyggelse, Gentofte Kommune


Kurset i sig selv var rigtigt sjovt og en del kan anvendes i praksis. Det vigtigste var dog det sociale aspekt, som var helt suverænt og meget givende.

Langebækskolen


Jeg fik en erkendelse af nogle ting i gruppen, som jeg måske før havde haft en fornemmelse af, men som nu blev tydeligere og nemmere at tale om, fordi dansen kan være et mere uforpligtende forum hertil.

Mette Nørlem fra PID

 

Jeg er fascineret af, hvor effektivt og behageligt det kan være at blive lukket ind i et ”kreativt rum” med 20 fremmede mennesker, hvor man med få og meget konkrete instruktioner kan få en helt ny vinkel på den sag, man tumler med. Det er sjældent, at vi i vores samfund får lov til at interagere ordløst og lydløst – og slet ikke i erhvervslivet. Det synes jeg, vi kan lære noget af, for det er fantastisk effektivt, og åbner op for helt nye sider af os selv. Jeg er helt enig i, at man skal få logik og kreativitet, ”analyse og æstetik”, til at fungere meget bedre sammen, både i det enkelte menneske (mig) og i organisationer og virksomheder. Og måske især i de virksomheder, der ikke umiddelbart kalder sig kreative og æstetiske, såsom private virksomheder og offentlige organisationer. Vi har alle brug for at få god kontakt til vores innovative kraft for at kunne leve op til nutidens krav om ”forandringsvillighed”.

Bettina Hartmann fra Hartmann Consulting

Hvis man vil skal forandre noget, skal man ikke gøre mere af det samme – man skal gøre noget andet – noget nyt. Den måde, som Arts in Buisness arbejder med kreative processer på, fører deltagerne ind i en ny optik, som skaber kreative løsninger, der har klangbund i såvel krop, sjæl og organisationer. Det er meget spændende og lærerigt.

Lise Uhre Pless, formand for Netværket FFUK – udviklingskonsulenter i kommunerne

Det var spændende at blive opdateret på den seneste hjerneforskning – og det gav et løft, at prøve det af bagefter i praksis. Der kom en erkendelse. Det var spændende og satte foredraget i perspektiv. Mit bord var meget aktivt, vi havde modet. Pludselig kom der et skift, fra det individuelle til en fornemmelse af konsensus. De andres input gav god inspiration. Det mærkedes som om andre dele af hjernen blev aktiveret. Det var spændende.

Knud Erik Jensen fra BaneDanmark

 

Hvad er relevansfilter? Hvad betyder blending? Hvorfor er Klods Hans interessant?
”Parat til hvad som helst i færd med ingenting” er en del af svaret. Sig JA blev vi opfordret til – og det gjorde vi så.
Ja, til at lytte, ja, til at lege, ja, til at danse knædans, ja til at indtage det kreative rum i de rammer ARTS in BUSINESS havde skabt.
Et mesterstykke i forførelse, et kreativt flow, tre timer uden for tid og rum. En fed oplevelse man kan tage med sig videre i livet.

Anne Hjælmsø IKI – Initiativ for kreativitet og innovation

Jeg synes, jeg kender jer bedre end enkelte af de kollegaer, jeg har arbejdet sammen med i over 3 år – selvom jeg kun har brugt 3 timer sammen med jer her i eftermiddag.

En deltager

I forbindelse med den sidste evaluering af et byggeprojekt, opførelse af fermenteringsfabrik i Avedøre, har vi med stor fornøjelse samarbejdet med ARTS in BUSINESS. Vi brugte maleriet som en blandt mange indgangsvinkler til evalueringen af projektet. ARTS in BUSINESS gik til opgaven med stor professionalisme og bidrog med skæve vinkler på en ellers traditionel evaluering.

ARTS in BUSINESS skal i særlig grad have ros for den entusiasme, de gik til opgaven med og den autenticitet, de løste den med. Der blev udvist stor respekt for opgaven, fleksibilitet og en høj grad af indlevelse i den sammenhæng, opgaven indgik i. Det kan varmt anbefales at kombinere det traditionelle med det utraditionelle – det løser op for den side af hjernen, som oftest ikke bliver brugt. Vi fik nogle ressourcer i spil, som måske ellers ikke var kommet på banen.

Marianne Smedegaard, HR Business Partner i Chr. Hansen

I forbindelse med et teamarrangement i Forretningsudvikling i BRFkredit, hvor vi satte fokus på vores rolle som professionel sparringspartner, havde vi bedt ARTS in BUSINESS komme og give os inspiration.

Og det må man sige, vi fik. I 2,5 time oplevede vi, hvad maleriets verden kan gøre ved én. Farver, musik og flow i den fælles skabelsesproces gav os alle en dejlig oplevelse.

At male – og det uden ord – var i den grad nyt for os og bragte nye aspekter frem i vores interne samarbejde, som vi kan bruge i vores daglige arbejde.

Og at vi også fik tre spændende billeder ud af det, som nu pryder vores vægge, er en god sidegevinst, som hele tiden bringer tankerne tilbage til en god dag.

Merete Rønnebæk, afdelingschef for Forretningsudvikling i BRFkredit

Historierne viser en god fælles forståelse og opfattelse af svanens situation og arbejdet, der gøres i organisationen. Dette er et meget godt grundlag for den videre udvikling.

‘Storytelling er egnet til at fortælle, hvordan vi ønsker at være.’

‘Storytelling er et godt værktøj! Stimulerer kreativitet! Ping-pong og tidspres skaber idéer! En effektiv måde at lære hinanden at kende på. Gav rum for refleksion. Væver forskellige fortællinger sammen fra forskellige vinkler og perspektiver.’

‘Lokkede legebarnet frem.’

‘Vi fik en god kontakt med hinanden.’

Deltagerevaluering – Svanemærket

Der blev åbnet for sluserne, når de (kollegaerne) fik input, der ikke havde sammenhæng til deres faglighed. I dagligdagen har de paraderne oppe, fordi de performer på deres faglighed. Når man står i gruppe på 40 mennesker, der skal synge i kor, så er man mere på samme bølgelængde. Det var gratis at fjolle, de tabte ikke ansigt.

Kirsten Phipps Walter fra Novo Nordisk

De kunstneriske processer yderst relevante for den måde, hvorpå man løser opgaver i en videnvirksomhed. De kunstneriske processer tilbyder en unik mulighed for at træne personlige og sociale kompetencer, såsom samarbejde, kommunikation, kreativitet og evnen til at tænke nyt og agere i forandringsprocesser.

Michael Nilsson, Langebæk kommune