Relationsopbygning ved hjælp af kunst

Vinderne af vores konkurrence fra Træfpunkt 2005 messen deltog 16. og 17. januar i to workshops ved kunstnerisk konsulent Mia Martinez og proceskonsulent Gitte Klitgaard, der havde skabt indholdet over temaet, relationer. Deltagerne skulle arbejde med den værdi, der betyder mest for dem i arbejdsrelationer.

Mia Martinez introducerede en rytmisk workshop, kaldet Rueda (spansk for hjul), hvor deltagerne gennem aktiv deltagelse erfarer en række essentielle pointer ifht værdier og attitude i samarbejdet; hvad er det, der får samarbejdet til at virke i praksis? I Rueda arbejdes der intenst med evnen til at fokusere og lytte og bruge sanserne aktivt i arbejdet med at opbygge velfungerende arbejdsrelationer.

Deltagerne havde umiddelbart inden den rytmiske workshop fået stillet til at opgave at beskrive den mest betydningsfulde værdi for dem i arbejdsrelationer. Værdien blev nedskrevet i en bog og gemt væk, inden man gik over i den kunstneriske proces. Nu blev værdierne hentet frem igen, og deltagerne blev bedt om at sætte lyd til deres værdi. Relationer blev herefter skab på baggrund af disse lyde, med personer man mærkede en samklang med. Grupperne arbejdede herefter med at sætte lydene sammen til et værk, der skulle fremføres. Værkerne blev modtaget med poetisk feedback fra de øvrige deltagere, der skulle beskrive hver performance med poetiske ord. Kendetegnede for denne proces var, at deltagerne arbejdede sig ind på værdierne ved at bruge sanserne og relationerne og dermed åbnede op for andre kommunikationsområder end de gængse.

Workshoppen blev afsluttet med en analyse af processen, hvor deltagerne skulle høste af dagens erfaringer og perspektivere dem i forhold til, hvorvidt kunsten kan bruges til arbejdet med relationer i deres egne arbejdsområder. Det være sig inden for såvel kommunikation, innovation, værdier, forandringer og teamudvikling – eller som i disse workshops, relationsopbygning.

Deltagerne var enige om, at styrken i den kunstneriske metode var, at den i den grad formåede at inddrage deltagerne i processen og skabe tillid, respekt og åbenhed over for hinanden. Den kunstneriske proces var særlig velegnet til at afprøve nye muligheder, hvor der blev arbejdet med intuitionen, frem for de faglige kompetencer. Deltagerne var tvunget til at bruge hinanden i nu’et og skabe synergier frem for konflikter. Den kunstneriske metode blev derfor brugt til at give arbejdet med relationer og samarbejde en særlig kvalitet.

Vi fik følgende tilbagemelding fra en af deltagerne:

“Først og fremmest et stort tak for sidst, det var en meget spændende og inspirerende dag vi havde sammen.

Dagen var rigtig godt sammensat  og underviserne alle meget engagerede, så det var en stor fornøjelse at deltage.”