Vores studieliv – KU Sund

Vores studieliv. De studerende fortæller historien om det Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Panum. ”De studerendes billeder udtrykker en nærhed og troværdighed, som en professionel fotograf aldrig vil kunne indfange med sit kamera.”

ARTS in BUSINESS har sammen med Peter Zeuthen fra Visual Story,  udviklet og gennemført en kreativ og involverende proces, der skal øge kendskabet til studielivet og hverdagen for de studerende på det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, hvor flere end 3.000 unge studerer på 14 forskellige studier.

Resultatet af processen har været, at der er skabt fokus og bevidsthed om det tværgående studiemiljø. Der udvalgt studerende fra de forskellige studieretninger til to workshops, skabt en Facebook side, to udstillinger, en fotokonkurrence og et billedarkiv med mere end 700 fotos fra studiemiljøet taget af de studerende selv.

Intern kommunikation

Aktiviteten i praksis
De to workshops blev afviklet over et år i to fortløbende semestre. Begge Workshops havde en varighed på 3 dage og blev indledt med en rekrutteringsforløb med plakater, der blev hængt op i studiemiljøet.

På workshoppens to første dage faciliterede Lene Bornemann og Peter Zeuthen en teamproces, hvor 10 workshopdeltagere i fællesskab skærper bevidstheden omkring studielivets værdier. De skriver historier om studielivet på projektets facebookside. Parallelt med dette forløb lærer deltagerne, at tage billeder og udtrykke sig med et kamera. Billederne uploades også på Facebooksiden.

Efter to intensive dage blev de studerende sluppet løs i deres studiemiljøer med spejlreflekskameraet og deres nye viden om at fotografere. De fik 14 dage til at skildre deres studiemiljø, som det ser ud gennem linsen. Samtidigt skulle de fortælle og vise billeder på Facebooksiden.

Den tredje og sidste workshopdag så vi i fællesskab ca. 300 billeder og fotograferne fortalte deres historier. Ud fra billeder og historierne krystalliserer der sig tre kernefortællinger om studielivet: Kammeratskab, hjælpsomhed og faglighed.

Herefter havde vi et righoldigt materiale til kommunikationsprocessen.

Imellem de to workshops var der evaluering, fotoudstilling og endnu en tværgående rekruttering til næste workshop. På workshop 2 blev de studerende sat til at tage billeder af de tre kerneværdier. Forløbet blev afsluttet med en samlet udstilling og en fotokonkurrence, der blev afviklet på Facebook siden.

De studerendes billeder udtrykker en nærhed og troværdighed, som en professionel fotograf aldrig vil kunne indfange med sit kamera. Fortællingerne foregår indenfor fakultetets og Panum Instituttets fysiske rammer. Billederne viser lektielæsning, forelæsninger, fester, gruppearbejde, venskaber, kærlighed – ja, alt hvad der giver mening og har betydning for studerende i et aktivt studiemiljø.