Sanger som leder

Jeg har fået et interessant spørgsmål:

“Jeg har en fortid som sanger, vocal coach og underviser i personlig gennemslagskraft. Jeg vil meget gerne bruge disse kvalifikationer i mit nuværende job som leder af en forretning i en kæde. Har du nogen idéer?”

Kunst som inspiration

Jeg kender ikke hende, der har stillet mig spørgsmålet personligt, men her får I mine overvejelser:

1. Den kreative indstilling

Som musiker har du trænet din kreative indstilling i dit samspil med andre musikere. Din indstilling er den tilgang, som du vælger at have; den kan være både følelsesmæssig og tankemæssig. Det kan være en nysgerrig indstilling, en kritisk indstilling, en negativ indstilling, en lukket indstilling etc. Din indstilling påvirker hele din måde at være i livet på. Både den måde, du opfatter din omverden på, de tanker du gør dig om det, der sker og den måde, du vælger at handle på. Din indstilling er afgørende for, hvordan du oplever og former dit liv.

Du har sikkert to eller tre indstillinger, som du bruger mest. Det er disse indstillinger, der giver dig din grundstemning og din grundrytme. Det er dem, andre tænker på, når de synes, de kender dig og tror, de ved, hvordan du vil reagere.

Din kreative indstilling er den indstilling, hvor du er nysgerrig, modig, idérig, fantasifuld, nærværende, motiveret, tager tingene let, kan håndtere kaos og har tillid til dig selv og til det, du gør. Det er den indstilling, der skal til for, at du er i stand til at skabe nyt.

Din kreative indstilling kan du blive mere bevidst om – og tage med i dit lederjob, som den måde, du er i jobbet på.

2. Empati

Din kreative indstilling giver dig også en styrke i relation til dine medarbejdere, dine øvrige kollegaer og kunderne. Din åbenhed, dit nærvær og din timing kan du bruge i dit daglige samarbejde med dine medarbejdere og øvrige kollegaer. Brug din lydhørhed til at være opmærksom på rytme, puls og takt i jeres arbejde og hos jeres kunder (spændings- og energiniveauet). Men du kan også arbejde på, at din musikalitet og fornemmelse for timing, nærvær og stemning bruges i jeres betjening af kunderne.

3. Dine musikalske kompetencer

Læg vægt på sang og musik – syng morgensang sammen, hav god musik i butikken. Brug dig selv og dine performanceevner i forbindelse med møder og lignende.

4. De musikalske metaforer

Når du skal kommunikere, så brug de musikalske metaforer til at understrege det, du mener. Tal om solister, om samspil, om improvisation, om lydhørhed, om takt, puls, rytme etc.

Tusind tak til sanger og sangskriver Anne Ryom og musiker og ph.d.-studerende Claus Springborg, som har inspireret mig til disse overvejelser.

Har du andre råd?