Indlæg

kultur

200 medarbejdere mødes til en dag i kulturens tegn

En afdeling i en stor dansk virksomhed mødtes for at blive præsenteret for – og undersøge – en række kulturelementer, som afdelingens ledelse havde identificeret som dels værende den måde, afdelingen allerede tænkte, handlede og samarbejdede på – dels som ledelsen gerne så skulle være del af kulturen fremover.

Afdelingen har en kernegruppe af medarbejdere, som gennem flere år har arbejdet sammen om et udviklingsprojekt. Inden for de seneste to år er der ansat mange nye medarbejdere, og derfor var der et behov for at sætte fokus på den del af kulturen, som man gerne ville have, fortsat var stærk fremover.

Kulturelementerne levede i afdelingen, men ledelsen havde som noget nyt formuleret dem og givet eksempler på dem – og det var denne præcisering, som de 200 medarbejdere fik mulighed for at arbejde med en hel dag.

I løbet af dagen udtrykte de deres bud på deres fortolkning af kulturen visuelt, musisk, filmisk og gennem den gode fortælling.

At arbejde sammen

Det, der binder os sammen

Alle 80 medarbejdere skal mødes for første gang til en fælles dag. Ønsket for dagen var:

“Vi ønsker at styrke fællesskabet, at lære hinanden at kende og skrive historien om vores fremtid sammen. Vi ønsker en involverende og kreativ proces, der giver os en mulighed for at grine og en mulighed for at arbejde med vores værdier sammen.”

Den kreative proces, der kunne matche dette ønske, omfattede fotos, historiefortælling og produktion af videoer ved hjælp af iPhones.

Creative Eye

Arbejdsglæde og faglig stolthed

Vi valgte at lade sygeplejerskerne vise og tale om deres daglige arbejde. Som hjælp til det, bad vi dem om at tage en række billeder på deres arbejdsplads. Da sygeplejerskerne viste deres billeder og fortalte om deres daglige arbejde,

Skab fællesskab og fælles forståelse på tværs af organisationen – en case fra Kirurgisk Afdeling, Roskilde og Køge Sygehuse

Forløbet gav sygeplejerskerne mulighed for at fortælle andre om deres daglige arbejde – i billeder og ord. Deltagerne tog selv billeder af deres hverdag, og billederne blev brug til at tænke, forstå, fortælle og kommunikere med. Fortællingerne lå til grund for de værdier, der blev valgt som de centrale.

Test et samarbejde på forhånd – en case fra Skatteministeriet

En række ministerier ville gerne undersøge, om de kunne arbejde mere og bedre sammen om innovation. Vi designede en heldags workshop for 15 medarbejdere fra 6 forskellige ministerier, på initiativ af Skatteministeriet.