Indlæg

kreativ dialog

Den kreative dialog

Den kreative dialog er en god måde at spørge og lytte på. Den sætter vores automatpilot
på standby og giver kreativiteten plads. Den kreative dialog er grundlaget for godt samarbejde og kreativ idéudvikling, fordi den har fokus på nysgerrige spørgsmål og aktiv lytning. Den favner interessen for hinanden samtidig med, at den tager afsæt i den enkelte. For uden interesse for hinandens erfaringsverden: Ingen co-creation – og uden udgangspunkt i sig selv: Intet personligt engagement i arbejdet.

At facilitere videndeling

At facilitere – eller at lede en videndeling

Efter at have faciliteret mange forskellige processer, er jeg nok gået hen og blevet lidt nørdet. Men jeg havde en spændende oplevelse forleden, som var meget lærerig, der lærte mig en masse om facilitering. Jeg håber, at den også kan inspirere dig.

Jeg deltog på en konference om at afholde interessante møder – hvilke mødedesign giver inspirerende møder, hvilke metoder er gode og hvordan kan disse faciliteres.

Dialogkort om sygeplejerskers fagidentitet

Dialogkort om sygeplejerskers fagidentitet. 10 sygeplejersker har været på en fotoworkshop som ARTS in BUSINESS har afholdt i samarbejde med Dansk Sygeplejeråd, Hovedstaden. I 3 uger har sygeplejerskerne taget billeder på arbejdspladsen, hvor de har stillet skarp på de kolde og varme sider af deres fagidentitet, og det er der kommet et sæt unikke dialogkort ud af.

ARTS in BUSINESS tilbyder en afprøvet og medarbejderinvolverende metode til at udvikle dialogkort, der kan bruges i virksomhedens arbejde med at udvikle organisation og forretning.

Hvordan taler I sammen – og hvad taler I om?

God kommunikation kan få det gode samarbejde til at blomstre – og ingen eller dårlig kommunikation kan få konflikterne til at gå i hårdknude. Men hvad er god kommunikation?

For mig er god kommunikation bevidst kommunikation. For nogle gange skal der fortælles en historie, andre gange skal der gives en faktuel tilbagemelding. En måde at blive mere bevidst om sin måde at kommunikere på, er at træne ved hjælp af hjælpemidler.

Den gode samtale, skulder ved skulder, samtale om noget konkret, synligt. God kommunikation.

Prøv noget nyt!

Kender du det? Varmen fra den første forårssol i ansigtet, duften af nybagt brød, glæden indeni ved synet af en gammel ven.

Det er gennem vores kroppe og sanser, vi oplever verden. Kunstens verden har gennem alle tider benyttet sig af den viden. En god film kan bevæge os, en særlig sang kan løfte os, de smukke farver fra et maleri kan bringe glæden frem – eller tristheden.

Bevidstheden om dette er intentionen bag vores arbejde i ARTS in BUSINESS.

Fold talenterne ud

Fold talenterne ud

For mig har det været et utroligt spændende år. Jeg har mødt mange spændende mennesker, som jeg har lært meget af – og jeg har haft mange spændende oplevelser. Det er sket, fordi jeg har opsøgt nye muligheder og sluppet mit ”styr-på”-gen. Et ”styr-på”-gen der har givet mange succeser, men også mange skuffelser i mit hidtidige arbejdsliv.

Når jeg ikke stiller krav til mig selv om altid at have styr på det hele, får jeg mulighed for at være mere til stede nu og her og mere åben over for det, der kommer forbi. Og noget af det, der kom forbi mig i det forgangne år var: