Indlæg

planlæg gode møder

Du kan opnå så meget mere ved at involvere

Fik du i løbet af sommeren nogen ideer til, hvordan du kan forbedre et-eller-andet på dit arbejde? Er der én af ideerne, der involverer en eller flere af dine kollegaer? Og har du tænkt over, hvordan du bedst får dem med på ideen?

Forandring fryder!

Selvom ordsproget siger, at forandring fryder, oplever mange, at forandringer i arbejdslivet sjældent bliver opfattet som frydefulde. Snarere tværtimod. I en undersøgelse foretaget af Center for Ledelse i 2016 svarede 74 % af de adspurgte ledere, at det er vanskeligt – eller meget vanskeligt at ændre medarbejdernes uhensigtsmæssige adfærd. Nu er det ikke alle forandringer, der gennemføres for at ændre uhensigtsmæssig adfærd, men hvis det kan opfattes så svært at ændre noget, der er uhensigtsmæssigt, hvor svært er det så ikke at ændre andre ting?

www.artsinbusiness.dk

På broen over kunst og erhverv – organisatorisk og menneskelig udvikling

Er din virksomhed i bevægelse? – så kan du bruge kunstneriske processer til at lade medarbejderne undersøge og træne nye måder at løse de udfordringer som virksomheden har.

Vi arbejder med grupper af kollegaer internt i virksomheder (ledelsesteamet – eller i et team af medarbejdere) og involverer alle i arbejdet.

Fælles for alle kunstarterne – dans, musik, litteratur, billedkunst, teater og film er kreativiteten – hvordan kan jeg søge nye metoder? nye ideer? nye udtryk? nye løsninger?. For at arbejde kreativt skal man være nysgerrig, modig og nærværende.

Underholdning

Underholdning eller forankring?

Når jeg møder nye mennesker, bliver jeg som regel spurgt om, hvad jeg går og laver – og så får jeg efterfølgende som regel min samtalepartners historier om, hvilke kunstneriske processer han/hun har prøvet. Det, der er interessant, er, at de kan huske dem rigtig godt – også selvom det er længe siden, de har oplevet dem – og som regel er de meget positive i deres beskrivelser.

involvering

Hvor meget betyder det at involvere medarbejderne?

Jeg har ikke oplevet et eneste projekt, læst en eneste bog eller artikel om forandringsledelse på arbejdspladser uden, at der har været en central anbefaling: Husk, at involvere medarbejderne på et tidligt tidspunkt – ellers lykkes forandringen ikke.

Og jeg har ikke talt med en eneste kunde uden, at de har haft en intention om at involvere medarbejderne i planlægning af nye tiltag – fra strategi, over kultur-, produkt- og proces- til markedsudvikling.

kreativitet modstandkraft

Kreativitet og modstandskraft

Mange mennesker føler sig i perioder af deres liv enormt presset, og sommetider kan pres gøre, at vi ikke handler. Men det er lidt ligesom at træde vande – det virker midlertidigt, men hvis vi ikke bevæger os fremad, så synker vi.

Hårde tider kræver mere kreativitet, og hvis vi skal trives i forandring, må vi lære at blive modstandsdygtige.