Indlæg

Forandringsledelse

Det gik du glip af ved ikke at komme til forundringsfredag

Vi havde en inspirerende dag… Hvis du gik glip af dagen, kan du læse her, hvilke 5 opgaver, vi anbefaler, at du prioriterer i forandringsarbejdet. 

Først og fremmest gik du glip af alle de nysgerrige, energiske og engagerede mennesker, der var kommet. Og så gik du glip af at hilse på min nyeste samarbejdspartner, Jette Nielsen fra forundringsfabrikken.

planlæg gode møder

Du kan opnå så meget mere ved at involvere

Fik du i løbet af sommeren nogen ideer til, hvordan du kan forbedre et-eller-andet på dit arbejde? Er der én af ideerne, der involverer en eller flere af dine kollegaer? Og har du tænkt over, hvordan du bedst får dem med på ideen?

Forandring fryder!

Selvom ordsproget siger, at forandring fryder, oplever mange, at forandringer i arbejdslivet sjældent bliver opfattet som frydefulde. Snarere tværtimod. I en undersøgelse foretaget af Center for Ledelse i 2016 svarede 74 % af de adspurgte ledere, at det er vanskeligt – eller meget vanskeligt at ændre medarbejdernes uhensigtsmæssige adfærd. Nu er det ikke alle forandringer, der gennemføres for at ændre uhensigtsmæssig adfærd, men hvis det kan opfattes så svært at ændre noget, der er uhensigtsmæssigt, hvor svært er det så ikke at ændre andre ting?

www.artsinbusiness.dk

På broen over kunst og erhverv – organisatorisk og menneskelig udvikling

Er din virksomhed i bevægelse? – så kan du bruge kunstneriske processer til at lade medarbejderne undersøge og træne nye måder at løse de udfordringer som virksomheden har.

Vi arbejder med grupper af kollegaer internt i virksomheder (ledelsesteamet – eller i et team af medarbejdere) og involverer alle i arbejdet.

Fælles for alle kunstarterne – dans, musik, litteratur, billedkunst, teater og film er kreativiteten – hvordan kan jeg søge nye metoder? nye ideer? nye udtryk? nye løsninger?. For at arbejde kreativt skal man være nysgerrig, modig og nærværende.

forandringer

Forandring er det som er

Det eneste, vi kan være sikre på ved indgangen til det nye år, er, at året byder på væsentlige forandringer i forhold til sidste år. I virksomheder kan det skyldes udefra kommende faktorer som markedsforhold, politik, økonomi eller teknologi og internt, fordi man har besluttet sig for ny strategi, vækst, nedskæringer eller strukturændringer, nye produkter, nye måder at gå til markedet på.

Hvilke forandringer skal I arbejde med på din arbejdsplads i år?

involvering

Hvor meget betyder det at involvere medarbejderne?

Jeg har ikke oplevet et eneste projekt, læst en eneste bog eller artikel om forandringsledelse på arbejdspladser uden, at der har været en central anbefaling: Husk, at involvere medarbejderne på et tidligt tidspunkt – ellers lykkes forandringen ikke.

Og jeg har ikke talt med en eneste kunde uden, at de har haft en intention om at involvere medarbejderne i planlægning af nye tiltag – fra strategi, over kultur-, produkt- og proces- til markedsudvikling.

noget på hjerte

Lederen som rollemodel

Alfred Josefsen, har skrevet:
”Lederens vigtigste værktøj er egen personlighed. Det kan være relevant for lederen at formulere en trosbekendelse. Jeg tror, at lederen, som ønsker at fastholde og tiltrække de bedste medarbejdere, må offensivt på banen med hensyn til at synliggøre indholdet i sit »leder-brand«. Synligt kunne kommunikere det menneske- og medarbejdersyn, som lederen baserer sin ledelse på.”

Når forandringer, innovation og projektorganisering er dagens orden, kommer lederens vision, værdier og faktiske ledelsespraksis langt mere i centrum. Den enkelt leder står med den langsigtede opgave, at finde en måde at være leder på, som matcher det hun står for og ønsker at agere ud fra.

Vækst og bæredygtighed behøver ikke være modsætninger

Jeg har længe har været en stor fan af Steen Hildebrandt, professor i organisation- og ledelsesteori ved Aarhus Universitet. Jeg arrangerede i 2006 en ledelseskonference, hvor han kom sammen med Alfred Josefsen og perspektiverede ledelse – ledelse med fokus på det humane og det langsigtede. Siden da, har jeg hentet megen inspiration fra ham.

Jeg var så heldig at overvære Steen Hildebrandts 70-års festforelæsning på Folkeuniversitetet i sidste uge, og det var også en stor oplevelse.