Indlæg

sang sanser og samarbejde

Sang, Sanser og Samarbejde

Anne Ryom og jeg var inviteret indenfor hos Musikhøjskolens aftenskole på Frederiksberg for at debattere, hvordan man i erhvervslivet kan bruge sang til at stimulerer sanserne – og dermed samarbejdet.

Vi fik en livlig debat, men vi fik også vist de 15 deltagere, hvordan vi har udviklet et design for mødet mellem sangen og erhvervslivet. På mødet skabte vi et trygt rum, hvor hver deltager fik mulighed for at indgå i et sangfællesskab med de øvrige deltagere under Annes ledelse. Her sprudlede glæde, nærvær og ikke mindst viljen til at skabe kreativt samarbejde. Herefter brugte vi Giovanni Schiumas model som input til, hvad det er for sammenhænge, kunsten kan bidrage til udvikling af virksomheder. Der blev debatteret livligt om, hvad der skal til, for at kunsten kan hjælpe arbejdspladser med at bearbejde og udvikle centrale problemstillinger om samarbejdet, relationerne og forandringer på en måde, så alle får mulighed for at bidrage.

Fælles interesser giver teamspirit

Glædens 5 regler

Nogle gange falder man over nogle gode råd eller nogle måder at tænke på, der giver rigtig god mening. Disse 5 regler dukkede op, da jeg forberedte et indlæg om styrkebaseret ledelse og positiv psykologi. Jeg vil prøve at leve efter dem i den kommende måned – og tror så, at jeg har kunnet træne så tilpas meget, at de går hen og bliver en ny vane.

Spørg når der er noget du ikke ved

Når svaret er kunst – hvad er så spørgsmålet?

Inden ferien holdt jeg et indlæg på et seminar, hvor jeg på 10 minutter skulle give deltagerne en idé om i hvilken sammenhæng, det kunne være en god idé at anvende kunstneriske processer – og især teatrets processer – som værktøj til udvikling og forandring.

Fælles interesser giver teamspirit

En kundehistorie om interesser for mere og andet end jobbet

Jeg var forleden ude hos en kunde, som vi har afholdt en workshop for. Workshoppen blev planlagt sammen med teamets nye leder. Den havde til formål at starte det nye år, med at udvikle forskningsteamet og ruste det til en lang række planlagte forandringer.