Indlæg

Forandringer

Hvor kommer ønsket om forandring fra?

Udfordringer – tidligere kendt som problemer – er udgangspunktet for nytænkning, og impulsen kan opstå på mange måder:

Nysgerrighed – hvad nu hvis…?
Undren – mon ikke vi kunne…?
Inspiration/viden – hvis det er sådan, mon så ikke vi…?
…..

Test et samarbejde på forhånd – en case fra Skatteministeriet

En række ministerier ville gerne undersøge, om de kunne arbejde mere og bedre sammen om innovation. Vi designede en heldags workshop for 15 medarbejdere fra 6 forskellige ministerier, på initiativ af Skatteministeriet.

Neuralt netværk DNA

Innovatørernes DNA

The Innovators DNA.

Den tager udgangspunkt i tre meget relevante spørgsmål en leder kan spørge sig selv om:

Hvordan kan jeg finde innovative medarbejdere til min virksomhed?
Hvordan kan jeg selv blive mere innovativ?
Hvordan kan jeg skabe en kultur, hvor det innovative kan blomstre?

Nytænkning

Hvordan står det til med nytænkningen?

I foråret gennemført Innovation Inside en undersøgelse i de nordiske lande, hvor man fokuserede på det at få idéer og at gøre brug af idéerne på arbejdspladserne.

49 % af danskerne mente, at det er vigtigt, at man er kreativ og innovativ på arbejdspladsen – men kun 20 % angav, at de formåede at være det. I Sverige var tallene 59 % og 27 %, i Norge 32 % og 16 % og i Finland 26 % og 13 %.

Brug medarbejderne – de vil hellere end gerne!

Under finanskrisen har vi set, at virksomhederne reagerer på forskellige måder.

Mange har haft blikket stift rettet mod bundlinjen og forsøgt at neutralisere omsætningsnedgangen med omkostningsbesparelser – typisk ved at spare medarbejdere og medarbejderomkostninger. Det har rettet økonomien op – men til gengæld nedbrudt arbejdsmiljøet og dermed tillid, motivation, kreativitet, ansvarlighed og loyalitet hos medarbejderne.

Nu kommer en ny fase, hvor det vil være klogt at inddrage medarbejderne – dels i arbejdet med at finde besparelser, dels med at finde mere effektive måder at arbejde på – men også med at finde nye muligheder i form af nye markeder, nye produkter og nye processer.

Hvilken inspiration kan en bank få fra et Jazz Band?

Lederen af afdelingen ønskede, at hans medarbejdere var mere innovative i de perioder, hvor de lavede de store handler – altså i deres peak-perioder.

Kenneth bemærkede at medarbejderne sad og læste aviser og surfede på nettet på et tidspunkt, hvor der var stille på børsmarkedet. Lederen af afdelingen fortalte, at det var almindeligt for afdelingen, at der nogle gange er meget travlt og så arbejdes der hårdt og længe – mens man når der ikke er travlt slapper af med forskellige medier.

Kenneth beskrev at orkestrets liv – også er præget af stor travlhed (koncerterne), men at orkestret almindeligvis bruger perioderne mellem koncerterne til at udvikle orkestret. Koncerterne bliver evaluerede, instrumentet øvet, samspillet trænet og nye numre indstuderet.

Arbitrageafdelingens leder gav udtryk for at han fik lidt at tænke over…..