Indlæg

Forandringsledelse

Det gik du glip af ved ikke at komme til forundringsfredag

Vi havde en inspirerende dag… Hvis du gik glip af dagen, kan du læse her, hvilke 5 opgaver, vi anbefaler, at du prioriterer i forandringsarbejdet. 

Først og fremmest gik du glip af alle de nysgerrige, energiske og engagerede mennesker, der var kommet. Og så gik du glip af at hilse på min nyeste samarbejdspartner, Jette Nielsen fra forundringsfabrikken.

Kreativ kommunikation

10 gode råd til at bringe kunsten ind i dit arbejde med kommunikation

10 gode råd til at bringe kunsten ind i arbejdet med kommunikation:
 Giv slip – lad emnet tage magten
 Nyd arbejdet – vær glad
 Gå med det, der kommer – vær nysgerrig
 Skriv, som var du i dialog med en god ven
 Skriv først – strukturer bagefter

Fakta eller historie

Hvordan kan din kommunikation blive inspireret af kunst?

Kunst er kommunikation. Supplerende former for kommunikation, der kan formidle budskaber sanseligt. Med eller uden ord.

Kommunikation, der bevæger og berører.

Kommunikation, der kan åbne, være nysgerrig og legefuld, skabe nye perspektiver.
Kommunikation, der lægger mere vægt på spørgsmål end på svar. Hvor alt er muligt. Hvor der ingen standarder er.
Kunst er et universalt sprog, der taler til sanserne og den kreative del af hjernen.

kreativ dialog

Hvordan kan du styrke din kommunikation?

“En så simpel ting som at bemærke en persons øjenfarve kan opbygge din empati”, siger Alan Alda. Han blev så nysgerrig på empati, at han begyndte at eksperimentere med sig selv.

Spørg når der er noget du ikke ved

Forandr dine spørgsmål – forandr verden!

Stiller du mange spørgsmål? Eller opfatter du det som en svaghed at skulle spørge? På nogle arbejdspladser har der udviklet sig en kultur, hvor det kan være pinligt at skulle spørge om noget. På sådan en arbejdsplads er det nødvendigt at gætte sig til, hvad de andre mener med det, de siger. Det giver en stor usikkerhed i kommunikationen – for hvem siger, at det er muligt at gætte sig til, hvad kollegaen mener med det, han eller hun siger?

Hvordan taler I sammen – og hvad taler I om?

God kommunikation kan få det gode samarbejde til at blomstre – og ingen eller dårlig kommunikation kan få konflikterne til at gå i hårdknude. Men hvad er god kommunikation?

For mig er god kommunikation bevidst kommunikation. For nogle gange skal der fortælles en historie, andre gange skal der gives en faktuel tilbagemelding. En måde at blive mere bevidst om sin måde at kommunikere på, er at træne ved hjælp af hjælpemidler.

ARTS in BUSINESS 10 år

I januar 2004 var jeg på kursus i æstetisk kommunikation hos Artlab. Det skulle blive starten på de næste 10 spændende år på (hænge)broen mellem kunst og erhverv.

Ind til da havde jeg arbejdet 25 år i store virksomheder med fokus på service, produktudvikling, markedsføring, ledelse og uddannelse.

Jeg kom tilbage fra kurset med en masse oplevelser af at have arbejdet med kunstneriske processer indenfor foto, video, maleri, sang, trommer, dans, teater og skrivning. Og jeg var overbevidst om, at disse kunstneriske processer kunne bruges til noget meget vigtigt i erhvervslivet.

energi produktivitet

The Knoware Tree

De kunstneriske aktiviteter i virksomheder kan især bruges til arbejdet med at udvikle de menneskelige kompetencer. Ledere og medarbejdere kan lære en masse om sig selv og om de relationer, de har – og hvordan de kan styrkes og udvikles. Kunsten kan med fordel bruges i arbejdet med at udvikle virksomhedskulturen.

Her er en model, professor Schiuma har udviklet til at beskrive, hvilken værdi det kan give en organisation at bruge kunst i sit udviklingsarbejde.

Forandringer

Ser du med det kolde eller det varme øje?

I forbindelse med omtalen af Kim Leines nyeste roman “Profeterne i Evighedsfjorden”, har Kim Leine forklaret, at han skriver sine bøger med ”det kolde øje”.  Det vil sige, han skriver nøgternt, meget detaljeret og træder et skridt tilbage fra det følelsesmæssige. I forbindelse med DR P1-programmet “På tomandshånd” har han forklaret: ”Folk provokeres af det følelseskolde. Jo mere nøgternt man beskriver en situation, jo stærkere rammer den.”

Spørg når der er noget du ikke ved

Når svaret er kunst – hvad er så spørgsmålet?

Inden ferien holdt jeg et indlæg på et seminar, hvor jeg på 10 minutter skulle give deltagerne en idé om i hvilken sammenhæng, det kunne være en god idé at anvende kunstneriske processer – og især teatrets processer – som værktøj til udvikling og forandring.