Indlæg

værdi skaber kunst for erhverv

Sådan håndterer du fejl og klager

Klager kunne komme, hvis vi i afdelingen lavede en fejl (ikke fik inviteret de rigtige kunder til en event, ikke fik sendt et tilbud til tiden, ikke overholdt designforskriften o.l.). Disse fejl var kendte og objektive. Men der kunne også komme klager, hvis én afdeling syntes, vi arbejdede for meget for en anden afdeling og ikke for den. Hvis én ekspert blev brugt mere i pressen end en anden. Hvis vi udviklede mere for én type kunde end for andre. Disse fejl var ukendte og subjektive – og et led i det politiske spil i organisationen.

Hel-hjerne

Hjerneforsker har fundet lykken

Der var en artikel i Nyhedsavisen, der fangede min interesse. Overskriften var: Hjerneforsker har fundet lykken. Og da der i det sidste afsnit stod: Man kan træne sin højre del af hjernen (som lykken blev henført til) ved at dyrke kunst, musik og kreativitet – steg min interesse endnu mere.

positiv negativ

En teaterinstruktørs bud på hvad der skaber gode relationer

I Keith Johnstones bog “Improvisation og teatersport” – giver han et bud på midler til at opbygge gode og dårlige relationer.

Keith Johnstone skriver i bogen, at: “Teater handler om forholdet mellem mennesker” – med den tilføjelse, at “teater handler for det meste om folk, der lider eller opfører sig dårligt.”

Keith Johnstone har derfor, som en del af værktøjskassen i bogen, medtaget nogle lister, udarbejdet af den russiske skuespiller og instruktør Konstantin Stanislavskij.

De er meget inspirerende at læse – og at lære af, hvad man ikke skal – eller skal, hvis man vil opbygge gode relationer fx til sine kollegaer på arbejdet.

kreativitet modstandkraft

Kreativitet og modstandskraft

Mange mennesker føler sig i perioder af deres liv enormt presset, og sommetider kan pres gøre, at vi ikke handler. Men det er lidt ligesom at træde vande – det virker midlertidigt, men hvis vi ikke bevæger os fremad, så synker vi.

Hårde tider kræver mere kreativitet, og hvis vi skal trives i forandring, må vi lære at blive modstandsdygtige.