Indlæg

kunst, der transformerer

Kunst, der transformerer [9/9]

Kunst kan vælges som en ledelsesmæssig metode til at skabe forandringer. Transformationen sker, når mennesker er i stand til at forandre deres holdninger, attituder og adfærd i den daglige arbejdssituation. Forandringer, der også påvirker arbejdsstedet, kulturen, indretningen, forretningsgangene og rutinerne. Gennem kunstens aktiviteter bliver medarbejderne involverede og motiverede til at skabe forandringer i deres arbejdsliv. 

kunst skaber relationer

Kunst til at skabe relationer [6/9]

Kunstneriske aktiviteter kan være med til at styrke medarbejdernes relationelle kompetencer og dermed både samarbejdet i virksomheden og samarbejdet med de eksterne interessenter. Kunstneriske aktiviteter kan fx bidrage til at opbygge teams i virksomheden. At bruge kunstneriske processer er en meget effektiv måde at få mennesker til at kommunikere og samarbejde på tværs af faglighed, sprog, kultur og organisatoriske placering. 

Skabe omgivelser

Kunst skaber omgivelser [5/9]

At have kunstværker i virksomhedens domicil, kan skabe en helt unik atmosfære og kultur i virksomheden. Den kan fremme samtale, motivation og tilfredshed, og især på vidensarbejdspladser kan kunst påvirke arbejdets kval

kunst som investering

Kunst som investering [3/9]

Kunst kan skabes og indarbejdes i produkter og services, hvorved de æstetiske eller oplevelsesbaserede effekter øges, og dermed øges deres værdi også. Kunst kan indkøbes og samles som en investering. Og kunst kan sælges – i form af forestillinger, arkitektur, design mv. 

Kunst skaber image

Kunst skaber image [2/9]

Virksomheder kan højne deres profilering og omdømme ved at bruge kunst aktivt. Det gøres hyppigst gennem støtte eller sponsering af kunst, og det er i høj grad op til virksomheden, hvad den får ud af denne type samarbejde. Der kan med succes udvikles sponsorater gennem samarbejder med kunstnere og ensembler og derigennem nå nogle af de andre former, der er beskrevet i modellen.

Hvilken værdi skaber kunst for erhverv

Hvad kan kunst egentlig gøre for arbejdslivet?

Kunst i arbejdslivet

Kunst og erhverv er to helt forskellige områder, hvor der på mange måder bliver tænkt, arbejdet og skabt resultater på vidt forskellige måder. Men heri ligger også kimen til inspiration.

En af de store gaver i arbejdet med kunst og erhverv er den mangfoldighed af muligheder, der ligger i dette møde. Men det er måske også det, der gør det så vanskeligt at være sikker på, at vi taler om nogenlunde det samme, når vi taler om kunst i erhverv.

For der er mange kunstarter med mange forskellige kunstneriske produkter og processer – og der er mange virksomheder og brancher med mange forskellige kulturer og udfordringer.

værdi skaber kunst for erhverv

Hvilken værdi skaber kunst for erhverv?

En af de udenlandske forskere, der de seneste år har forsket meget i erhvervslivets brug af kunst, er professor Giovanni Schiuma. Jeg havde den store glæde at møde ham i Milano ved en rundbordsdiskussion om Kunst og Erhverv, som jeg deltog i. Han har udviklet en model, han kalder “Arts Value Matrix”, der beskriver de forskellige former for samarbejde, der findes mellem kunst og erhverv.

ARTS in BUSINESS 10 år

I januar 2004 var jeg på kursus i æstetisk kommunikation hos Artlab. Det skulle blive starten på de næste 10 spændende år på (hænge)broen mellem kunst og erhverv.

Ind til da havde jeg arbejdet 25 år i store virksomheder med fokus på service, produktudvikling, markedsføring, ledelse og uddannelse.

Jeg kom tilbage fra kurset med en masse oplevelser af at have arbejdet med kunstneriske processer indenfor foto, video, maleri, sang, trommer, dans, teater og skrivning. Og jeg var overbevidst om, at disse kunstneriske processer kunne bruges til noget meget vigtigt i erhvervslivet.

Hvilken værdi skaber kunst for erhverv

Hvilken værdi skaber kunst for erhverv?

En af de udenlandske forskere der de seneste år har forsket meget i kunsts anvendelse i erhverv, er Professor Giovanni Schiuma. Jeg havde den store glæde, at møde ham ved en rundbords diskussion om Kunst og Erhverv, som jeg deltog i, i Milano. Han har udviklet en model han kalder Arts Value Matrix, der beskriver de forskellige former for samarbejde der findes mellem kunst og erhverv .

Hvad kunst kan bruges til i virksomheder?

Jeg er i evig udvikling i mine forsøg på at forklare erhvervsfolk i korte, skarpe vendinger, hvad det er kunsten kan hjælpe dem med. Øvelse gør mester, og jeg bliver hele tiden bedre, men jeg oplever stadig, at den, jeg taler med, begynder at se meget tom ud i ansigtet, og at blikket ryger på uendeligt.

Måske skyldes det, at den, jeg taler med, har en entydig opfattelse af, at kunst er underholdning og derfor ikke kan se kunst blive brugt i andre sammenhænge. Måske er det fordi, den, jeg taler med, alene har erfaring med sponsering – hvor udvekslingen primært handler om penge. Måske er det fordi, jeg stadig skal blive bedre til at forklare det.