Indlæg

kunst skaber relationer

Kunst til at skabe relationer [6/9]

Kunstneriske aktiviteter kan være med til at styrke medarbejdernes relationelle kompetencer og dermed både samarbejdet i virksomheden og samarbejdet med de eksterne interessenter. Kunstneriske aktiviteter kan fx bidrage til at opbygge teams i virksomheden. At bruge kunstneriske processer er en meget effektiv måde at få mennesker til at kommunikere og samarbejde på tværs af faglighed, sprog, kultur og organisatoriske placering. 

kunstuddannelse

Uddannelse i kunst – eller at lære at tænke som en kunstner?

Foley er en fortaler for at ændre børnenes kunstundervisning fra at udvikle deres kunstneriske evner (fx hvor godt, det man tegner, ligner, og hvor godt man kan holde en rytme eller synge) til at lære børnene at tænke som kunstnere – det vil sige til at være kreative, nysgerrige, stille spørgsmål, udvikle ideer og lege.

ARTS in BUSINESS 10 år

I januar 2004 var jeg på kursus i æstetisk kommunikation hos Artlab. Det skulle blive starten på de næste 10 spændende år på (hænge)broen mellem kunst og erhverv.

Ind til da havde jeg arbejdet 25 år i store virksomheder med fokus på service, produktudvikling, markedsføring, ledelse og uddannelse.

Jeg kom tilbage fra kurset med en masse oplevelser af at have arbejdet med kunstneriske processer indenfor foto, video, maleri, sang, trommer, dans, teater og skrivning. Og jeg var overbevidst om, at disse kunstneriske processer kunne bruges til noget meget vigtigt i erhvervslivet.

Hvad kunst kan bruges til i virksomheder?

Jeg er i evig udvikling i mine forsøg på at forklare erhvervsfolk i korte, skarpe vendinger, hvad det er kunsten kan hjælpe dem med. Øvelse gør mester, og jeg bliver hele tiden bedre, men jeg oplever stadig, at den, jeg taler med, begynder at se meget tom ud i ansigtet, og at blikket ryger på uendeligt.

Måske skyldes det, at den, jeg taler med, har en entydig opfattelse af, at kunst er underholdning og derfor ikke kan se kunst blive brugt i andre sammenhænge. Måske er det fordi, den, jeg taler med, alene har erfaring med sponsering – hvor udvekslingen primært handler om penge. Måske er det fordi, jeg stadig skal blive bedre til at forklare det.

Udsyn over Tallinn

Er frem og tilbage lige langt?

Jeg har lige været i Tallinn for at holde foredrag på en konference, hvor jeg talte om, hvordan man kan facilitere samarbejde på tværs af sektorer. Det er en udfordring, der findes i alle dele af vores arbejdsmarked og samfund.

Jeg fortalte om, hvordan vi i ARTS in BUSINESS har udviklet en metode, hvor kunstarternes måder at arbejde på bruges som inspiration til at se nye muligheder på arbejdspladser.

Brug medarbejderne – de vil hellere end gerne!

Under finanskrisen har vi set, at virksomhederne reagerer på forskellige måder.

Mange har haft blikket stift rettet mod bundlinjen og forsøgt at neutralisere omsætningsnedgangen med omkostningsbesparelser – typisk ved at spare medarbejdere og medarbejderomkostninger. Det har rettet økonomien op – men til gengæld nedbrudt arbejdsmiljøet og dermed tillid, motivation, kreativitet, ansvarlighed og loyalitet hos medarbejderne.

Nu kommer en ny fase, hvor det vil være klogt at inddrage medarbejderne – dels i arbejdet med at finde besparelser, dels med at finde mere effektive måder at arbejde på – men også med at finde nye muligheder i form af nye markeder, nye produkter og nye processer.

Kunst som inspiration

Kunstkompetence, hvilke kompetencer udvikles især indenfor kunst?

Kan vi komme nærmere hvilke kompetencer det er der, er kendetegnet for kunstnere?
Jeg lister her et bud på nogle kunstkompetencer.

Bør vi definere kompetencer og arbejdsmetoder fra kunstart til kunstart, da det kan være meget forskelligt?

Hvordan vil du definere begrebet kunstkompetence?